Цената на знанието

#OpenDataDay

Колко струва достъпът до знание? Колко струва достъпът до научните списания? Възможно ли е да се очаква европейско и глобално равнище в образованието и науката, когато българските студенти – особено те – да не говорим за българските преподаватели –   са все още далече от възможността за достъп до съвременното знание. Колкото и примери да се дават за добри практики, за включване в бази и пр., за труда на нашите прекрасни колеги в библиотеките – това е истината.

Десет милиарда годишно  е цената за достъп до наука, която плащат американските университети и звената към администрацията в САЩ според статия от днес.

Какви са изводите за нас: Финансиране  за изследователите? Политика на МОН? Нови бизнес модели? Отворено знание и проекти, позволяващи достъп? Промяна на правната рамка? Пиратство? Всичко това заедно?

Достъпът до знанието: ключов въпрос за хората, които са в образованието и науката. Още една разлика между тук и там.

 

One thought on “Цената на знанието

  1. Martin G. says:

    Пиратството е най-честото вземано решение в българските университети.
    Достъп до есенциалният софтуер в повечето пъти преподавателите получават впосредством страничните проекти, които предприемат.
    Професионалните топ журнали, та дори и втори разред, и изследвания не са евтини.
    Самата дума пиратство звучи притеснително, но това ли е най-добрата “наша”, Българска, алтернатива?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s