Обида или критика 2: към дискусията: мотивите на съда

Станаха известни мотивите  на Панагюрския РС към присъдата за обида по делото на Борислав Сандов, съпредседател на ПП Зелените. Може би ще са интересни на повече хора.

Съдът оправда Сандов по две обвинения за клевета и го призна за виновен за обида. В първия коментар Обида или критика:към дискусията стана дума за това, че:

 • несъмнено присъдата е за политическо слово (теми в центъра на обществения дневен ред, по дефиницията в решението  VGT v. Switzerland);
 • политическото слово е с висока степен на защита по стандартите на ЕСПЧ;
 • изказването е критичен текст и трябва да се разглежда в своята цялост, а не думи да се вадят от контекста и да не се подлагат на преценка за истинност: когато гражданите критикуват решения, които ги засягат, следва да избягват изрази, които са безпричинно обидни  – но не когато съставляват принос към обществени  дебати, казва ЕСПЧ;
 • прави впечатление, че съдът не се позовава на стандарти на ЕСПЧ за пределите на свободата на изразяване.

Свободата на изразяване има предели. Несъмнено. Но дали в случая съдът правилно балансира свободата на изразяване и защитата на доброто име?

Според   мотивите   Панагюрският РС   установява фактическите основания на критичното изказване:

В процеса по административно дело №8474/2012г.на ВАС, по което било атакувано решението на министъра на околната среда и водите,одобряващо осъществяването на инвестиционното намерение на „А М”АД за разширяване на промишлената му площ, били събрани множество доказателства за периодично замърсяване на намиращите се в близост до индустриалния обект реки от промишлени аварии в предприятието, заради които му били налагани имуществени санкции от РИОСВ.

Анализите на взетите проби показали, че водите на двата основни притока на р.Банска Луда Яна /р.Панова и р.Асарелска/ преди производствената площадка на „А М” не са замърсени или са констатирани единични несъществени замърсявания, дължащи се на естествени фонови концентрации. Пробите от р.Панова, р.Свинарски дол и р.Асарелска след производствената площадка на „А М”показали сериозни отклонения по показателите мед, манган, цинк и желязо. Липсвали живи клетки от фитобентос в реките,което означавало   много лошо състояние и токсичност на водите.

Съдът прави извода, че не е налице клевета, тъй като

извън обхвата на клеветата остават случаите, при които деецът разгласява дадени факти или обстоятелства или приписва престъпление, но с увереност, основана на обективни факти,че тези твърдения са истински. В случая подсъдимият е имал право на такава обоснована увереност.Това е така,тъй като подсъдимият е разполагал с информация за изследванията на Басейновата дирекция за управление на водите,направени през 2014г.,/и то още преди да бъде доставена на поискалото я лице/,според които водите непосредствено след производствената площадка на „А М”АД са токсични, т.е. отровни.

И в същото време  – при наличие на изводи в  официални документи, че водите след производствената площадка на Асарел Медет са токсични, т.е.отровни  –    думата отровител се изолира от цялостно критично изказване  –  и за нея е произнесена присъда за обида.

След като виждаме мотивите, изглежда още по-обосновано да се приеме, че не е налице обида

извън обхвата на обидата би трябвало да остават твърдения, които не са непристойни, вулгарни и цинични, нито безпричинно обидни ([Otto-Preminger v Austria], а  са  част от критична оценка на решения с обществено значение – в случая основана на множество доказателства, събрани в хода на съдебен процес.

Отделна сюжетна линия е аргументацията, произтичаща от специфичната среда – социалната мрежа, но има достатъчно аргументи и по принцип.

 

4 thoughts on “Обида или критика 2: към дискусията: мотивите на съда

 1. Панов says:

  Моите уважения г-жо Огнянова, но позволете ми да не се съглася. Написаното от г-н Сандов не е критичен текст, а откровено изливане на помия от един лидер на партия “Зелените”, който си е въобразил, че по този начин трупа актив пред избирателите. Колко актив е натрупал се видя на изборите. Нямаше и триста гласа. Толкова за авторитета на т. нар. еколог. Никой няма право да обижда безнаказано дори и във фейсбук. А колкото до решенията на съда юристите казват, че те не се коментират а се изпълняват! И всеки да си носи отговорност за думите! И мен да ме нарече отровител и аз бих го осъдил!

 2. nellyo says:

  Ще си позволя да предположа, че – ако ви нарекат отровител – съдът ще се заинтересува тровите ли масово, преди да се произнесе.

 3. Панов says:

  Не само съдът, а и прокуратурата ще се заинтересува, защото отравянето на водите е престъпление по Наказателния кодекс на Република България. Цитирам: “Чл. 352. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски води в зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България, и с това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.” Няма да влизам в ролята на адвокат на г-н Цоцорков и ме поправете ако бъркам, но до момента не знам срещу него да има дело за отравяне на водите, а да не говорим за влязла в сила присъда. Така че квалификацията “отровител” си е чиста проба обида.

 4. nellyo says:

  При обидата – според практиката – словото е вулгарно и цинично – и нямате възражение за истинност, както знаете.

  Ако съдът смята, че е осъществена обида, изобщо няма какво да си говорим за влезли в сила присъди и пр. – разсъжденията ви са напълно ирелевантни.Щеше да има смисъл да си говорим, ако квалификацията беше клевета. Защото тогава възниква въпросът за истинност на твърдението.

  Както правилно обяснява съдът, няма клевета. Но обида съвсем пък няма. По мое мнение, разбира се, и аз не влизам в роля на адвокат и пр.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s