Перспективите пред образованието по Журналистика

Нов доклад, резултат от сътрудничеството между Колумбийския университет и Университета в Станфорд, е посветен на образованието по Журналистика, от което съвременните медии се нуждаят.

Докладът:

  • идентифицира нуждите – и е посветен главно на Журналистиката на данните и направление, което се нарича Изчислителна (или цифрова) журналистика, Computational Journalism;
  • предлага дисциплини за бакалавърска и магистърска степен;
  • сочи принципно проблемите: ресурси, подготвени преподаватели, мотивация на студентите.

Тенденцията е глобална, добре е да мислим в тази посока.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s