Правна рамка на електронните съобщения в ЕС: доклади от консултации

Eвропейската комисия проведе обществена консултация с оглед евентуални промени в правната рамка на електронните съобщения.

Публикуван е доклад с обобщените резултати от обществената консултация. Проектът на ревизията се очаква в рамките на 2016.

Паралелно ЕК проведе и обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020.

Публикуван е и докладът с обобщените резултати от тази консултация.

Корелация възраст / предвиждани нужди – нищо неочаквано всъщност:  младите искат 20 пъти по-бърз интернет, отколкото имаме тук сега.

2025i

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s