Новата стратегия на Би Би Си

На фона на разговорите у нас за бъдещето на обществените медии в Лондон беше публикувана дългоочакваната Бяла книга за Би Би Си.

Според очакванията основните въпроси са три – класическите – финансирането, управлението и независимостта, съдържанието, което хората очакват. Би Би Си е обществената медия с отличаващото се качество. И ако има образци – британската обществена медия е несъмнен образец, не само на думи – има смисъл да се изучава самият начин, по който се работи за независимост и качество.

Истински урок е  начинът на подготовка на стратегията за обществената медия. И друг път е ставало дума – не всяко изказване на хора е обществена консултация. Ето как е структурирано общественото обсъждане, водещо към приемане на актуализираната стратегия на Би Би Си:

(1) Регулаторът изготвя доклади за изпълнението на мисията на Би Би Си, изготвени са три, ето третия (2015) – което показва, че в ОК има система за оценяване на изпълнението на мисията на обществената медия чрез експерти и чрез изследване на общественото мнение – което би трябвало да е на дневен ред и тук.

(2) Зелена книга за Би Би Си – основа за провеждане на обществена консултация за бъдещето на Би Би Си (2015)

(3) Отговор на управлението на Би Би Си (1.4MB) – и приложения, на основата на които е изготвен отговорът (2015):

(4) Парламентарната комисия по темата – април 2016

(5) Бяла книга за Би Би Си (12 май 2016)

И ако в България не се прави така, както в Обединеното Кралство (стриктни правила за мисия и финансиране), първата причина е, че няма воля да се прави така. А чак втората и третата – че нямаме капацитета, традициите, експертизата, данните и пр. на британците.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s