Dоклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2015 г.

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща.

Европейската комисия публикува  своя доклад  за прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2015 г. В доклада се прави преглед на прилагането на основните права в контекста на редица политики на ЕС и в държавите от ЕС.

Колоквиуми

В тазгодишния доклад се отделя специално внимание на първия годишен колоквиум относно основните права, който се състоя през октомври 2015 г. на тема „Толерантност и уважение:предотвратяване и борба с антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите в Европа“, и се прави преглед на ключовите действия, които Комисията е предприела.

По време на втория годишен колоквиум относно „Медийния плурализъм и демокрацията“, който ще се проведе в Брюксел на 17 и 18 ноември 2016 г., ще бъде обсъждана ключовата роля на свободните и плуралистични медии, и по-специално на цифровите медии, в демократичните общества. Комисията публикува обществена консултация.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s