Отлагане заради правилата или правила заради отлагането

1014576_10153116148720085_511446705_o

Управлението  на обществените медии е важно за властта. По-неумелите политици направо искат политически контрол, но при наличието на медиен регулатор това вече не се практикува толкова често. При  действащото законодателство предпочитаният от управляващите избор на генерален директор  може да се осъществи само ако си осигурят  съдействието на регулатора: кадровите решения по закон са в неговата компетентност. Но по дефиниция медийният регулатор е независим.

Тъй като мандатът на генералния директор на БНТ изтича,  всички очакваха решението на регулатора: ще насрочи избор – или ще отлага, както подсказват   публикации без посочен автор в медии,  близки до управляващите.  Второто.

Официално оповестената причина:    изработване, обсъждане и приемане на нови правила за избор на генерален директор на БНТ.  Причина или претекст? Второто.

Отлагането е заради правилата или нови правила се създават  заради отлагането? Второто.

За анализ на предлагания проект е важно да се знаят дефицитите,  които трябва да се преодолеят, и целите, които трябва да се постигнат. За съжаление мотиви към публикувания проект липсват. Ако потърсим мотиви – например в  протоколи №27/31 май 2016 година и  №28/7 юни 2016 на СЕМ:  според мнозинството членове досегашните правила  търпят „доста критики от страна на обществеността като непрозрачни“, „проблемните звена се свеждат до изискванията за подбор на кандидатите и процедурата за гласуване“, „процедурата на гласуване е непрозрачна и дава възможност за тълкувания на гласовете“.

Дадени са  пояснения за намеренията на регулатора и пред медиите:

„работна група ще предвиди всякакви възможни варианти при гласуването, например  какво ще става, ако двама членове от 5-членния СЕМ гласува за един кандидат, другите двама – за друг, а петият член е встрани“.

и още пояснения:

“Процедурата трябва да е направена така, че да предвижда всякакви възможни опасности и пречки относно избора. Мога да ви дам пример с разпределението на гласовете, така че да не може да се направи избор. Или събирането на кворум, когато някой го няма. Всички тези проблеми не са разписани в процедурата, а искаме да предвидим всичко, за да направим правилната сметка за лесната и прозрачната процедура по избор”

Сега към проекта. Видимо  намеренията не са осъществени,  подобни разпоредби няма. Възможен е и  подробен коментар – включително например защо не може да се предлага за обществено обсъждане по-строго изискване от записаното в ЗРТ, ако няма предвидена законодателна делегация – но тук ще се огранича до извода: няколкомесечната процедура за приемане  на нови правила не  намира оправдание  – и това е проверимо на базата на досегашните правила, заявените намерения и  публикувания проект.

Толкова по темата. Както става ясно, правилата са симптоматика, темата е  паралелната реалност.  

 

 

 

 

 

 

7 thoughts on “Отлагане заради правилата или правила заради отлагането

 1. Майло says:

  Как ли са избирани директорите на обществените медии досега при толкова “порочни” правила… Добре че е Мария и компания, че да започнат новото летоброене.
  Протоколът от заседанието на СЕМ от 07 юни трябва да бъде изучаван в университета.
  Този състав на Съвета ще го маргинализира.

 2. Pinokio says:

  Чл. 35 от ЗРТ
  (3) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Съветът за електронни медии огласява публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите правомощия, включително начина, по който прилага закона, както и основанията за промяна на своята практика. В тридневен срок пълните протоколи от заседанията се публикуват на интернет страницата на Съвета за електронни медии. Решенията на Съвета за електронни медии са мотивирани.

  *Пинокио е мързелива и наивна антропоморфна марионетка,кукла на конци.

 3. Pinokio says:

  Не само протокола от 07 юни!
  … и Протокол от 9 май т.г: “… смятам, че Мария има сериозни дефицити в управленските умения. Това й го казвам три години вече и тя го знае.” – цитат от изказване на Иво Атанасов при избора на Стоянова за преседател на Съвета (протокол от 9 май);
  … и Протокол 14 от 05 април 2016 г.: стр. 1-6;
  … и Протокол, и Протокол, и всички протоколи под председателството на Мария!

  * Пинокио – едно от най-забележителните му свойства се състои в издължаването на носа при лъжене.
  IMG_0494.JPG

 4. Pinokio says:

  Професор Огнянова, яснота по Вашия въпрос, може би, ще има в протокола от заседанието на СЕМ, проведено на 5 юли т.г. Тогава конкурсът за генерален директор на БНТ е бил обсъден – т. 4. За съжаление този протокол все още не е публикуван на сайта на съвета – повече от месец (въпреки изискването на ЗРТ да бъде публикуван в тридневен срок). Така, че бъдете търпелива и го изчакайте!

 5. nellyo says:

  1. Мотивите са неразделна част от проектите. Има покана за обществено обсъждане, а никой не знае какво се цели с проекта.

  2. Никой не е длъжен да рови в протоколи или където и да е с цел да издирва мотиви.

  По мое мнение:

  Да има мотиви и да се следи за адекватно изпълнение на заданието е важно, ако реално те е грижа за правилата и за самия избор.

  Не е важно, ако си отговорник по имитацията.

 6. Pinokio says:

  Ето дълго очаквания протокол (повече от месец и половина) – http://www.cem.bg/activitybg/1628 (стр. 7-15). Махленските диалози за роклички, циркове и шоупрограми дават “пълна яснота” дали отлагането е заради правилата или нови правила се създават заради отлагането. Стават ясни и научаваме дефицитите, които трябва да се преодолеят, и целите, които трябва да се постигнат, и мотивите към публикувания проект. И най вече паралелната реалност, в която регулаторът се намира.
  Майло да продължи да чете прогоколите на СЕМ – защото досегашната му класация вече не е актуална. Студентите на професор Огнянова обаче никога да не ги четат!

 7. nellyo says:

  Прегледах протокола, благодаря.

  1. Според дневния ред правилата се засягат в т.4 – европейски стандарти. Двата материала към точката – критерии на EBU u критерии на Съвета на Европа – за съжаление не са приложение към протокола, но – както и може да се предположи, те са “напълно са спазени при избора на ръководството на Българското национално радио”.

  По въпросите дали да се изисква концепция и дали да отпадне изслушването на всички кандидати със сигурност няма европейски стандарт.

  2. Дискусия в протокола има на стр.7-15 – извън оповестените точки от дневния ред.
  Тя показва как се прилага законовата поправка за мандата (страница 11 от протокола):

  “Иво Атанасов: И на нас кой ни е дал това право да отлагаме конкурса?
  Мария Стоянова: Законотворецът.
  Иво Атанасов: Не, не ни го е дал.”

  От поправката СЕМ извлича право да се отлага конкурса. Как така?

  Всички знаем, че това е истинската цел на поправката, но вносителите и парламентът отричат – и само по-непредпазливите като председателката Мария Стоянова изричат публичната тайна гласно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s