Ревизия на правната рамка на авторското право в ЕС

Преди официалното си публикуване станаха известни проектът за директива за авторското право  и работен документ на Европейската комисия.

Проектът следва съобщението от миналата година COM(2015) 626 final “Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право” и е част от обхватната ревизия на правната рамка в този сектор за изпълнение на стратегията за единен цифров пазар.

Два анализа на EFF, организация за защита на цифровите права:

  • първо, за обхвата на директивата  и основните положения – отбелязват се трите цели на ревизията на авторското право –  осигуряване на по-широк достъп до съдържание, адаптиране на изключенията от авторското право в цифрова  среда и постигане на по-добре функциониращ пазар за авторското право и се коментират мерките за постигането им;
  • второ – за самата директива – сравнява се с идеите в доклада на Юлия Реда за изключенията, които биха подпомогнали създаването на един цифров пазар и се стига до извода, че ЕК не е приела голямата част от тези идеи и кръгът на изключенията, които се предлагат в проекта за директива, е много ограничен.

ЕFF напомня списъка  на EDRI, Европейската организация за цифрови права, в публикацията Copyfails: Time to #fixcopyright!

 

copyfails-724x1024

 

Активно се обсъждат идеите за нови сродни права на  издателите и нови задължения на интернет платформите – според EFF се върви към сканиране на съдържанието на входа, което –  разбираемо –  е  в полза на големите компании от развлекателната индустрия.   Ars Technika UK  коментира  предлаганото YouTube Rule –  и по всичко личи, че обсъжданията на изискване за технологичен контрол на входа тепърва предстоят.

Става дума за сериозно ребалансиране на правата – при различаващи се и често противоложни интереси – поради което предложенията на ЕК се посрещат по различен начин. Съществува  инициатива срещу сродни  права на издателите  (Initiative Against An Ancillary Copyright For Press Publishers).  Open Media е зад кампанията  Save the Link – срещу предложението  да се заплаща за хипервръзка към публикация, ако идеята за сродните правана издателите бъде одобрена – ето техните пет причини защо това е лоша идея.

Същевременно в подкрепа на предложението действат лобистки организации,  например  News Media Europe, асоциация на национални съюзи на издатели, към момента без българско участие.

Приемането на цял пакет мерки ще освети и прояви различията в интересите, включително различията в интересите на видовете медии – News Media Europe вече се е произнесла, че смята всяко  финансово задължение, насочено към финансиране на европейските аудиовизуални продукции, за  несправедливо и ненужно.

Politico по темата

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s