Цифрова телевизия: държавна помощ, несъвместима с правото на ЕС

Европейската комисия е установила, че  схемата за компенсиране на  телевизиите в Испания, чиито програми се разпространяват наземно,   е в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи. Схемата е предвидена за преходния период по време на цифровизацията (допълнителни разходи във връзка със задължение за симулкаст).

Според ЕК мярката дава селективно предимство на доставчиците на наземна телевизия и противоречи на принципа на технологична неутралност, тъй като подкрепата на Испания за прехода от аналогово към цифрово телевизионно излъчване се предлага само на цифрова наземна (DTT) телевизия  – и не телевизии, разпространяващи програми по сателит, кабел или IPTV.

дело номер  SA.32619. / State Aid Register

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s