СЕМ: отнемане на лицензии

Публикувани  са решения на Съвета за електронни медии за отнемане на лицензии за телевизионна дейност.

Фактите:

ТВ Седем ЕАД е търговски доставчик на медийни услуги, притежаващ:
– Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-017-01 за доставяне на аудио-визуална услуга с наименование „TV7“,
– Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-017-02 за доставяне на аудио-визуална услуга с наименование „СУПЕР 7“.
С Решение № 838 от 10.05.2016 г. е открито производство по несъстоятелност на дружеството и е обявена начална дата на неплатежоспособността.

С Решение № РД-05-141 Съветът за електронни медии отнема лицензиите на ТВ Седем.

Балкан Българска Телевизия ЕАД е търговски доставчик на медийни услуги, притежаващ Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-016-01 за доставяне на аудио-визуална услуга с наименование „News 7“.
С Решение № 522 от 17.03.2016 г.  е открито производство по несъстоятелност на дружеството и е обявена начална дата на неплатежоспособността.

С Решение № РД-05-143 Съветът за електронни медии отнема лицензията на Балкан Българска Телевизия ЕАД.

Правна основа на двете решения на СЕМ е разпоредбата на чл.122, т.3 ЗРТ, която предвижда, че  лицензията се отнема при:

[…]

3. установяване на неверни данни в декларациите по чл. 111.

Чл.111 ЗРТ предвижда, че кандидатите за лицензия  за радио- и телевизионна дейност подават писмено заявление до Съвета за електронни медии, към което прилагат  различни декларации  за  отсъствие на правни пречки, включително че  не са лица, които “през последните пет години, предхождащи кандидатстването за лицензия, са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация” (чл.105, ал.4, т.5).

Лицензиите са отнети на еднообразно основание – чл.122, т.3 ЗРТ (установяване на неверни данни в декларациите)  + откритите през 2016 г. производства за несъстоятелност на двете търговски дружества.

Регулаторът приема, че  чл.122.3 ЗРТ е приложим – тоест установяване на неверни данни в декларациите е налице  – ако данните са били верни към момента на подаване на декларацията, но  има промяна на обстоятелства  впоследствие:

възникването на някое от обстоятелствата по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ за доставчик, който вече притежава лицензия, е нарушение на критериите за допустимост за издаването й, което като последица налага принудителното й отнемане.

Заличени са и регистрации по същата логика.

Тече срок за обжалване.

8 thoughts on “СЕМ: отнемане на лицензии

 1. Pinokio says:

  Какво като тече срок за обжалване – кабелните оператори вече спряха разпространението на програмите!
  СЕМ отнема лицензиите за ефирно цифрово излъчване на дружествата – без да има правомощие да направи това. Правомощията на СЕМ са изрично и изчерпателно изложени в чл.32 ал.1 от ЗРТ. В т.9 на същия член е дадена възможност на СЕМ да “взема решения за издаване, изменение, отнемане, прехвърляне и прекратяване на лицензия за радио- и телевизионна дейност”, но само за аналогово разпространение. А посочените лицензии са за цифрово разпространение. Правомощията на СЕМ по отношение на цифрови лицензии са само по отношение “издаване” на съответната лицензия – чл.32 ал.1 т.19 от ЗРТ! Тоест: липсва правно основание , което прави акта недействителен!
  Допуснато е и предварително изпълнение на решенията?!
  Проф. Огнянова, моля коментара Ви за тези правни факти.

 2. nellyo says:

  Не ми се вижда уместно да коментирам засега, само отразявам – ако някой е пропуснал да прочете решенията, все пак това е началото на регулаторна практика за отнемане на лицензии

 3. Pinokio says:

  Ясно е, че никой не желае да коментира работата на регулатора. Причините какви ли са!?

 4. Pinokio says:

  Tozi pat – ne za lajata, a za TISHINATA!
  Tia dni grubo i darvarski bezprecedentno biaha spreni 3 elektronni medii! Bez da posledva nikakva reakcia. Nito ot profesionalnata obshnost, nito ot nepravitelstvenite formacii, nito ot grajdanstvoto i protestnite mreji. Pri tova razpravata s svobodata na slovoto, mediinata demokracia i zritelite stana – ne s malchalivata pasivnost, a s aktivnia prinos na regulatorite. I CEM, i KRS izpalniha poslushno porachkata – bez nikakav svian, a s gordost. Tova e tehniat “prinos” za svobodata na slovoto, mediinia pluralizam, interesa na zritelia i obshestvoto (koito triabva da garantirat i zashtitavat kato nezavisimi)!
  Taka uvereno i ustoichivo BG otiva kam sledvashata niska klasaciia …
  Uchudvasha e tishinata po provlema!

 5. nellyo says:

  А вие защо не пишете с името си?
  Сигурно затова хората мълчат. Да не си докарат грижи

  Втора причина – не биха си мръднали пръста за свободата на бухалката и чалгата. Дори ЕСПЧ казва – като искаш свобода на словото, спазвай стандарти.

  И трета причина, като питате – защото хората не са чули или, ако са чули, не знаят има ли нарушение при отнемането на лицензиите или не.

  Иначе – така е, в правовата държава дори по отношение на бандитите се прилага предвиденият ред – и ако не се прилага, има проблеМ

  Така че – моето мнение: ако има нещо за пазене – това не са бухалките, това е правовата държава.

 6. Pinokio says:

  С любопитство се очаква протокола на регулатора от заседанието, на което са взети решенията – 13.09(отново непубликуван в законовия срок!). Дано той разкрие и тайната на г-жа Жотева – коя е юридическата кантора, “доставила” мнение на съветничката как СЕМ да отнеме лицензиите и да заличи регистрациите на трите канала. Интересно е коя е тази кантора и дали е тайна и за другите съветници?!Жотева е дала дума пред в-к Капитал да разкрие тайната, ако се наложи, ето тук http://m.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2016/09/21/2831053_kalniiat_kanal_koito_presuhna
  Налага се, заради прозрачността и “независимостта” на регулатора.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s