ВАС отмени разпореждане на СЕМ относно ББТ

С четири решения от м. септември 2016  Съветът за електронни медии се занима с телевизиите от групата ТВ Седем:

На сайта на Върховния административен съд е достъпно определение на Върховния административен съд по повод едно от решенията за ББТ. Председател на състава е Соня Янкулова.

С определението се отменя разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № РД-05-142/13.09.2016 г. на Съвета за електронни медии. Ето част от мотивите:

Съгласно чл. 60, ал. 1 АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. За да е законосъобразно допуснатото на основание чл. 60, ал. 1 АПК предварително изпълнение в посочената хипотеза, е необходимо административният орган да е доказал, първо, че е налице държавен, респективно обществен интерес, второ, че този интерес е особено важен и трето, се нуждае от защита.
В настоящия случай административният орган дори не твърди наличието на „особено важни държавни и обществени интересни”, каквото е изискването на чл. 60, ал. 1 от АПК, а само наличието на „важни държавни и обществени интереси”.
На следващо място, по делото не са представени никакви доказателства установяващи констатациите на административния орган, че програма „N. 7“ показва единствено повторения на вече излъчвани в годините предавания. Съгласно чл. 170, ал. 1 АПК именно на органа е доказателствената тежест за установяване съществуването на фактическите основания за издаване на акта.
Действително неплатежоспособността на дружеството, го препятства да заплаща дължимите към регулатора годишни такси за надзор, но заличаването на регистрацията и допускането на предварително изпълнение на решението за заличаване на регистрацията не биха допринесли за постъпления в държавния бюджет, а обратното, биха възпрепятствали разплащането с регулатора доколкото по този начин е възпрепятствана и дейността на дружеството, както и евентуалния оздравителен процес на медията.
За да бъде едно разпореждане за предварително изпълнение законосъобразно е необходимо органът точно да посочи правното основание, на което се основава, както и да посочи конкретните факти и обстоятелства, които се субсумират под хипотезата на сочената правна норма. Липсата на фактически и правни основания за издаване на оспореното разпореждане правят същото незаконосъобразно и съдът следва да го отмени.

.
Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

6 thoughts on “ВАС отмени разпореждане на СЕМ относно ББТ

 1. fiki says:

  Няма ли да отмени този ВАС избора на председателката най-накрая.Че докато го направи какво ли ще има още да се случи в “медийната регулация” благодарение на нея.

 2. nellyo says:

  Не мисля, че без председателката ще настъпи златен век на медийната регулация. Кризата е дълбока.

 3. fiki says:

  Днес по „Нова телевизия” премиерът Бойко Борисов постави един много важен въпрос, свързан със състоянието на медийния сектор у нас –„Е ли е СЕМ на мястото си”? И този въпрос проехтя звучно в медийното пространство, защото той отдавна търсеше повод да се изрече гласно.
  Премиерът постави базата на един важен въпрос: гарантирал ли е СЕМ равнопоставеност на играчите в медийната кампания, която се излива от електронните медии? Осигурил ли е чрез мониторинговата си дейност стабилност и сигурност на медийната среда за достигане на равнопоставени послания за изборите за Президент и национален Референдум до аудиторията?
  Въпросите може да продължат…Нормално ли е в пика на предизборната кампания, когато агитационните послания достигат ”висоти” при инфарктното очакване на балотажа, Председателят на СЕМ да бъде извън страната? Контролът на процеса по предизборният мониторинг кой и как го осъществява?
  Предисторията за скоростното отстраняване на директора на Специализираната администрация на СЕМ, пряко ангажиран с мониторинга, разпореждането същия да не може да влезе в сградата на СЕМ, незаконното определяне на редови инспектор за отговорник по процеса на надзор са само штрихи към хаоса в ръководната дейност на регулатора. За цел няма разговор…С това се занимава СЕМ – вътрешните си лични крамоли и резултата е ясен.
  Нито дума в доклади за предизборната кампания СЕМ не споменава за равнопоставеността в посланията и леещата се агитация в някои предавания. Равнопоставеността, която е гаранция за формиране на свободен избор – тя не присъства като осигуреност в дейността на органа! Равнопоставеността като база за демокрация.
  Е, СЕМ на мястото си ли е или някъде другаде? А това поставя въпроса от смисъла и издръжката на този апендикс.

 4. nellyo says:

  Е хайде. Критика към определен състав не променя факта, че медийният регулатор е важен орган с интересна и динамична работа. И народните представители не се ползват с високо доверие, но на никого – мисля- не хрумва да закрива парламента или да го нарича апендикс. Това първо.

  На премиера не му е работа да дава оценки на медиен регулатор. Това второ. А пък в случая изобщо и не говори като гражданин (това би било по-приемливо), а политически – като засегната страна.

 5. Pinokio says:

  На премиера не му е работа да дава оценки на регулатора. Това първо. Но Борисов може да дава оценки на всеки. И ги дава! Това второ. А трето, най-важно – кой да търси отговорност о регулатора за неизпълнение на закона. Послендият публикуван протокол на страницата на СЕМ е от 18.10. Изминали са 30, а не 3 дни.

 6. фики says:

  Пинокио, защо тогава Президента не даде оценка за назначеното си човече в СЕМ? Нали уж му е нещо като шеф? Или човечето е дълбоко независимо и профи ВЕЧЕ? Че защо му е да се “цапа” с мониторинг за Референдума? А дали Премиерът може да дава оценки-може разбира се. И той е гражданин като нас. И всеки от нас (ако не е прикрит Сталинофил) трябва да може да дава гласно оценки! И да изисква това от обществото и сектора!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s