Новият европейски консенсус за развитие: изпълнението на Програмата за устойчиво развитие 2030

 

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитиекоято ООН прие през септември 2015 г., съдържа отговора на международната общност на световните предизвикателства и тенденции, свързани с устойчивото развитие. Като работят за изпълнението на Програмата до 2030 г., ЕС и неговите държави ще допринесат и за една по-силна, по-устойчива, приобщаваща, сигурна и благоденстваща Европа.

В Официален вестник на ЕС:

Съвместно изявление на Съвета и представителите на правителствата на държавите, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията Новият европейски консенсус за развитие: нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s