Обединено кралство: програма на регулатора в областта на медиите за многобразие и социално включване

Британският регулатор за медии и електронни съобщения Ofcom днес публикува програма за многообразие и социално включване.  Програмата определя целите и действията в тази област за периода 2018-2022 г. Те са предназначени да се гарантира, че регулацията взема предвид различните нужди и интереси на всички лица.

Проведени са обществени консултации и в приложение  се посочва как са взети предвид отговорите на консултациите.

Програмата

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s