Сър Клиф Ричард срещу БиБиСи: баланс на чл.8 и чл.10 ЕКПЧ

Стана известно решението на Съда на Англия и Уелс по делото Клиф Ричард срещу БиБиСи и полицията на Южен Йоркшир (Richard v The British Broadcasting Corporation (BBC) & Anor [2018] EWHC 1837 (Ch) (18 July 2018). 

Сър Клиф е известен музикант в началото на 70-те. През 2014 г.   той става обект на разследване от страна на полицията във връзка с твърдения за  сексуално престъпление.  Би Би Си  разбира за разследването от поверителен източник и се обръща към SYP (полицията), от която разбира и за планирано претърсване на дома на сър Клиф.    BBC  отразява претърсването и разследването. През 2016 г. е обявено, че няма да има обвинения.

Сър Клиф твърди, че има незаконна намеса в личния му живот.

През май 2017 г. сър Клиф стига до споразумение с  полицията, която   се извинява и   заплаща на Сър Клиф обезщетение в размер на 400 000 паунда и разноски.

Би Би Си продължава да се противопоставя на твърдението, че има нарушение.

При тези обстоятелства съдът търси отговор на следните въпроси:

а) Сър Клиф има ли разумно очакване за неприкосновеност на личния живот във връзка с информацията, публикувана от Би Би Си ? Има ли нарушение на правата му по член 8 ЕКПЧ?

б) Ако е така,  как правата на член 10 на Би Би Си (свобода на изразяване)   трябва да бъдат балансирани спрямо правата на член 8 на Sir Cliff и по-специално има ли обществен интерес от публикуването на  съответната информация?

Балансът

Съдът се позовава на решението Campbell срещу MGN Ltd [2004] 2 AC 457, по-специално  че нито една от разпоредбите няма предимство пред другата,  трябва да се вземат под внимание основанията за намеса или ограничаване на всяко право и да се приложе тестът за пропорционалност.

Подчертава се “задължението” на пресата да докладва за въпроси от обществен интерес (решението Sunday Times срещу Великобритания (1979) 2 EHRR 245):

 Освен това макар средствата за масово осведомяване да не превишават границите, налагани в интерес на доброто правораздаване, те трябва да предоставят информация и идеи по въпроси  от обществен интерес. Не само медиите имат задачата да предават такава информация и идеи, обществеността  има право да ги получава.

Подобно е и решението на ЕСПЧ по дело Axel Springer в параграф 79:

 Съдът многократно е подчертавал съществената роля на пресата в демократичното общество, макар че пресата не трябва да превишава определени граници, особено по отношение на защитата на репутацията и на правата на другите, въпреки че задължението й е да даде – по начин, в съответствие с нейните задължения и отговорности – информация и идеи по всички въпроси от обществен интерес. Не само пресата има задачата да предаде такава информация и идеи, но  и обществото има право да ги получи.

За оценка на баланса съдът прилага стриктно указанията на ЕСПЧ по решението  Axel Springer   – параграф 89  (под заглавието “Критерии, приложими за балансиращото упражнение”). Какво казва съдът за преобладаващия обществен интерес:

Няма общо определение за обществен интерес. Той включва, но не се ограничава до:

  •  разкриване на престъпление;
  • отразяване на  значимо антисоциално поведение;
  • разкриване  на корупция или несправедливост;
  • разкриване на значителна некомпетентност или небрежност;
  • защита на  здравето и безопасността на хората;
  • предотвратяване на  подвеждането на хората от   изявление или действие на отделно лице или организация;
  • разкриване на информация, която помага на хората да разбират по-добре или да вземат решения по въпроси от обществено значение.

Колкото по-голяма е намесата в личната сфера, толкова по-голям е общественият интерес, необходим за оправдаването й.

Заключението

В заключение и след претегляне на аргументите съдът решава, че BBC носи отговорност пред сър Клиф Ричард за нарушаване на правата му на личен живот.   Би Би Си трябва да заплати общо  обезщетение  в размер на £ 210 000.

След решението Кембъл  това е второто много подробно британско решение, от което ще се извеждат стандарти за баланса на чл.8 и чл.10. За разлика от решението Кембъл тук вече много голяма роля имат критериите на ЕСПЧ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s