Италия забранява рекламата на хазарта

С правителствен акт № 87 от 12 юли 2018  г., публикуван в Официален вестник на Италия на 13 юли 2018 г.,   новото коалиционно правителство  се фокусира върху някои от социалните и икономически цели на коалицията. По-специално,  предвижда се  забрана за рекламиране на хазарта и забрана за спонсорство от страна на хазартните дружества, считано от 1 януари 2019 г.

Член 9, първа алинея предвижда, че за по-добра защита на потребителите и ефективно противодействие на  хазартните игри, всички видове реклами, свързани с хазарт и залагания, предлагащи парични печалби, публикувани директно или индиректно по какъвто и да е начин или по друг начин (спортно, културно или артистично събитие, телевизионно или радиопредаване, печатен вестник или всяка друга печатна публикация , билбордове или интернет) се забраняват веднага след влизането в сила на акта в сила, т.е. от 14 юли 2018 г.

От 1 януари 2019 г. всички спонсорства на събития, дейности, програми, продукти и услуги в тази област също ще бъдат забранени.

Изключение се прави за държавната лотария. Вече сключените търговски договори ще останат в сила, но за не повече от една година.

Съдът на ЕС се е занимавал със съответствието на забраната на рекламата на хазарта с правото на ЕС в обединени дела C-447/08 и C-448/08, Sjöberg and Gerdin.

ДФЕС позволява ограничения по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве. В съдебната практика са признати редица императивни съображения от обществен интерес, като например целите за защита на потребителите и предотвратяването   на измамите,  на подбуждането към разхищаване на средства за хазарт,  на общата нужда да се запази обществения ред.

През декември 2017 г. Комисията прекрати процедурите за нарушение срещу свободата на услуги   в сектора на хазарта  поради недостатъчен интерес на Съюза да преследва предполагаеми нарушения на правото на ЕС в тази област.

Google обявява, че вече се е съобразил със забраната.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s