Телевизията в Обединеното кралство при Brexit без споразумение

В случай на Brexit без договор с ЕС правната основа на телевизията  в Обединеното кралство  трябва да  отрази ситуацията. Правителството е готово с проекта на измененията на законодателството (Broadcasting  EU Exit Regulations 2019).

Британският медиен регулатор Ofcom публикува информация за евентуалните промени в областта на телевизията (FAQ) –   ОК се обръща към международното право/Европейската конвенция за трансгранична телевизия, която и ние добре познаваме от периода отпреди членството на България в ЕС – подписана през 1997 г., влязла в сила през 1999 г., паралелно с влизането в сила на закона през 1998 г.

ЕКТТ също предвижда свобода на препредаване за държавите – страни по конвенцията и принцип за прилагане на правото на държавата по произход. Конвенцията не се прилага за нелинейни услуги.

Регулаторът  публикува онлайн проекти за лицензии за телевизия, които предлага да издаде на нови успешни кандидати в случай, че Обединеното кралство напусне ЕС, без да е налице споразумение за оттегляне (без сделка Brexit). Ofcom публикува проектите за лицензии и очаква коментари до 19 март 2019 г.  След това ще се променят и издадените преди март 2019 лицензии.

Сложно – при това за мощен регулатор като британския.

Предният постинг в блога по темата от края на 2018 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: