Apple и Google обединяват усилия за проследяване на разпространението на коронавируса

Проследяването на разпространението на коронавируса е свързано с ограничение на лицата по отношение на защитата на личните данни и личния им живот. По тази причина темата – и балансите – трябва да са обект на постоянно внимание.

Google и Apple обявиха  партньорство  за разработване на решения за проследяване на разпространението на коронавирус. Това се оценява като рядък момент на сътрудничество между конкуриращите се платформи iOS и Android.

Системата ще разчита на Bluetooth технологията в смартфоните, за да предупреждава хората, които може би са били изложени на зараза.

Плановете са представени в две съобщения (Apple, Google).

Apple и Google казват, че   ще актуализират iOS и Android, за да съдържат Bluetooth функционалността без допълнително изтегляне на приложение. И двете компании изтъкват  поверителността като фактор  –   всички споделени данни ще бъдат анонимни. Американският съюз за граждански свободи изложи опасения относно проследяването на местоположението на хората. „Потенциалът за нахлувания в личния живот, злоупотребите и стигматизацията е огромен“.

Директорът  на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ  заявява,  че се изготвя “много агресивен” план за проследяване на контакти.

Въпросът е в баланса.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s