ARTICLE 19 за прилагането на НК в Испания срещу дезинформация: Хората трябва да могат да изразяват опасения

ARTICLE 19 изразява загриженост относно използването на Наказателния кодекс на Испания срещу хора, които са споделяли и създавали невярна информация и шеги относно коронавируса онлайн.

Ограничаването на дезинформацията обаче не трябва да е за сметка на свободата на изразяване. Наказателните преследвания трябва да са последната мярка, запазена за най-тежките престъпления, свързани с речта.

Правителствата трябва да се справят с дезинформацията с откритост и прозрачност относно реакцията си срещу пандемията, насърчавайки споделянето на проверена информация и свободата на медиите.

Наказателният кодекс  е използван за обвинение заради шега, публикувана в Twitter.  Според полицията  шеги от този вид и споделянето им онлайн е вредно и не помага на борбата срещу коронавируса. Според ARTICLE 19 мярката трябва да има легитимна цел и да е пропорционална:

  •  При критика държавните институции имат по-ефективни начини да реагират  – например чрез публични контраизявления.
  • Хората трябва да могат да изразяват опасения относно разпространението на коронавируса или реакцията на властите без страх от наказание, дори ако опасенията им се окажат неоправдани. Прилагането на НК  има  драматичен смразяващ ефект в момент, когато е необходима повече, не по-малко информация за бързо идентифициране и реагиране на вирусната епидемия.
  • Правото на свобода на изразяване се прилага за шеги или сатира, дори ако те са с лош вкус или тривиални. Шегите могат да се възприемат като безвкусни, но  криминализирането им не помага за борба с разпространението на коронавирус, а всъщност хуморът може да помогне на хората да се справят със ситуацията, в която се намират, както и да открие дебат по въпросите на обществения интерес.
  • Идентифицирането на тези, които създават и споделят дезинформация, създателите на видео и разпространителите на съответните материали може да доведе до   непропорционален мониторинг на частните комуникации онлайн.

Както се вижда, аргументацията на ARTICLE 19 не е национално-специфична, напълно относима е и за нашата ситуация.

Испанският НК срещу свободата на изразяване

Испанският НК срещу свободата на изразяване по време на пандемия

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s