Германският Конституционен съд обяви, че решение на ЕЦБ нарушава Конституцията на Германия. Съдът на ЕС отговори.

Комуникация в три хода, която се обсъжда в последните дни:

(1) Преюдициалното запитване на Федералния Конституционен съд на Германия до Съда на ЕС относно  валидността на Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари получи отговор, че решението на ЕЦБ е валидно – Решение на Съда на ЕС по дело C‑493/17.

(2) Германският Конституционен съд реши на 5 май 2020, че  закупуването на активи за стабилизиране на еврозоната частично нарушава германската конституция и че няма достатъчно политически надзор от страна на Германия върху тези действия. 

Коментари в медиите: “От гледна точка на европейската интеграция решението е бедствие.” ” Днешното решение на BVerfG бележи връщането на правния национализъм.”

(3) В отговор пресслужбата на Съда на ЕС разпространu следното прессъобщение:

Коментар в Капитал, 10 май 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s