DESI 2020

Индексът за цифрова икономика и   общество (Digital Economy and Society Index, DESI) подрежда България на последно място. Индексът на цифровата икономика и общество (DESI) е композитен/ съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровите показатели на ЕС и проследява развитието на държавите-членки на ЕС, в пет основни измерения: свързаност, човешки капитал, използване на интернет, интеграция на цифрови технологии, цифрови обществени   услуги.

Както се вижда от графиката, България е на последно място в ЕС.

Тук не могат да кажат, че индексът е изготвен от Репортери без граници – не  е, нито че  Гана и Того са неоснователно пред нас – не са, нито че шепа  – местни  – продали се  – едни и същи – които мърсят името на българската държава – са в основата на класирането.

Визуализация

Даннитеdesi-main_graph-page_0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: