WBU u EBU: По време на криза ценностите не подлежат на договаряне

Ценностите не са само за добрите времена.

Ценностите и  и На 27 юли Световната организация за радио и телевизия (WBU, World Broadcasting Unions – обединение на регионални съюзи)  призова за координиране на усилията за защита на независимостта на медиите и свободата на изразяване в условията на глобална криза (декларацията).

Независимостта на медиите е основен фактор за   информирани  здрави демокрации и център на ценностите на радио- и телевизионните оператори, които включват също точност, отчетност, безпристрастност, най-високите стандарти на журналистиката и ангажираност да обслужват интересите на аудиторията навсякъде. По време на криза ценностите  не подлежат на договаряне.

Изключителните мерки в контекста на обществена извънредна ситуация  не трябва да се използват за ограничаване на способността на медиите свободно да съобщават за тези извънредни ситуации, независимо дали става въпрос за пандемии или протестни движения.

По време на протестите в САЩ журналистите бяха подложени на неприемливи действия на агресия и сплашване, засягащи способността им да действат свободно.

Ролята на професионалната журналистика в предоставянето на точно и проверено съдържание на новините е от решаващо значение за противодействие на разпространението на дезинформация и дезинформация, които се разпространяват по време на кризисни ситуации и които в тази ситуация могат да застрашат и живота на хората. Освен това независимата медия   служи на обществения интерес и като упражнява  строг контрол върху властта и изисква отчетност.

Свободата на медиите да съобщават безпрепятствено за  събития в развитие и правата на гражданите да имат достъп до надеждна информация за дешифрирането на тези събития са  основополагащи за  обществото.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU)  се присъедини към призива на  WBU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: