Тим Дейви за финансирането на БиБиСи

Четем във Variety, че новият генерален директор на БиБиСи Тим Дейви, който пое ръководството на медията на 1 септември т.г., замествайки Тони Хол, е изразил мнение относно основния източник на финансиране – таксите от аудиторията.

“Цялото общество и всички възрастови групи – хората трябва да чувстват, че БиБиСи е тук за тях, а не за нас. “

„Доказателствата са недвусмислени: бъдещето на универсалната БиБиСи вече не може да се приема за даденост. Нямаме неотменно право да съществуваме. Ние сме толкова добри, колкото стойността, която предоставяме на нашата аудитория, нашите клиенти. Трябва да увеличим тази стойност. Това е нашата мисия “, казва Дейви.

Дейви отбелязва четири приоритета за бъдещето: подновен ангажимент за безпристрастност; създаване на уникално съдържание с високо въздействие; по-голяма стойност онлайн; повече приходи. Глобален доставчик на услуги и първокласно съдържание – това иска Дейви.

Говорейки за медийния плурализъм, Дейви казва: „Нашата амбиция е да създадем организация, която да отразява по-точно обществото, на което служим. Това са 50% жени и 50% мъже, поне 20% малцинства и поне 12% хора с увреждания. Да вземем предвид 50/20/12 и LGBTQ +. “

БиБиСи вече е извършила 450 съкращения, предстоят нови 900. В същото време броят на медийните услуги в реализираната обществена мисия на БиБиСи се е увеличил през последните три години.

Има какво да научим от Обединеното кралство.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s