Правовата държава и финансирането от ЕС

На сайта на Европейския парламент е публикувано съобщение за обвързването на финансирането с европейски средства  с принципа на правовата държава, ето  част от съобщението:

Преговорният екип на Парламента постигна на 5 ноември неофициално споразумение с председателството на Съвета за законодателство, което ще създаде механизъм за спиране на европейското финансиране за държава от ЕС, нарушила принципа на правовата държава.

Решението за спиране ще се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

Европейският парламент последователно изтъкваше, че европейските ценности са под заплаха и че средствата от дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване не следва да попадат в ръцете на онези, които работят срещу демокрацията и основните права в ЕС. В доклад, приет на 7 октомври, Парламентът призова за укрепването на принципа на правовата държава чрез нов механизъм и ефективни санкции за страни, които го нарушават. Депутатите също така настояха, че европейските институции трябва да постигнат съгласие по правила, свързващи получаването на финансови средства от дадена държава със зачитането от нейна страна на върховенството на закона.

Принципът на правовата държава е залегнал в член 2 на Договора за Европейския съюз като една от ценностите, върху които е основан ЕС.

Наличието на корупция и зависими съдилища в дадена държава улеснява злоупотребите с отпуснатите ѝ европейски средства. Затова Комисията представи през 2018 г. законодателно предложение, което цели да защити финансовите интереси на ЕС при незачитане на принципите на правовата държава. Парламентът прие позицията си по предложението в началото на 2019 г. Досието е свързано с преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС и депутатите отстояваха позицията, че споразумение за бюджета за 2021-2027 г. е възможно само ако има съществен напредък по този законодателен акт. Лидерите на страните в ЕС постигнаха принципно споразумение през юли 2020 г. за обвързване на върховенството на закона с финансирането от бюджета. Германското председателство направи предложение как това обвързване да бъде реализирано на практика, но на пленарното заседание на 5 октомври депутатите определиха компромисния текст като недостатъчен.

„Механизъм, който никога не може да бъде задействан на практика заради задни вратички и неизчистени процедури, служи само на онези, които не искат да бъдат предприети мерки“, заяви Петри Сарвамаа (ЕНП, Финландия).

По темата бе постигнато споразумение на 5 ноември. В преговорите депутатите отстояха позицията, че законодателството трябва да има широк обхват и да покрива не само случаи на корупция и измами, но и нарушения на основни ценности като свободата, равенството и спазването на правата на човека, включително правата на малцинствата.

Договореният текст защитава интересите на крайните получатели на бюджетни средства като студенти, земеделски стопани и неправителствени организации. Те ще имат възможност да потърсят очакваните от тях средства директно от Комисията. „За нас беше от ключово значение крайните бенефициенти да не бъдат наказвани за провиненията на техните правителства и те да могат да продължат да получават обещаните им средства“, каза Ейдер Гардиасабал Рубиал.

update 16-11-2020

Унгария и Полша блокираха в понеделник, 16 ноември,  историческия пакет за възстановяване на бюджета и възстановяването на ЕС в размер на 1,82 трилиона евро, предизвиквайки институционална криза без очевиден изход. politico.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s