Неправителствени организации: проект за анти-SLAPP директива

Uv-TDbI2

SLAPP е съкращение за Strategic Lawsuits Against Public Participation –  съдебни дела, чрез  които близки до властта лица  се стремят да избегнат обществен  контрол  и да заглушат критичните гласове и гражданското участие. SLAPP е форма на тормоз чрез задействане на съдебните механизми за търсене на отговорност.

В Европейския съюз все още няма защита срещу исковете   SLAPP нито на наднационално, нито на национално равнище.

Article 19 публикува образец на SLAPP- директива, изготвен с подкрепата на множество неправитествени организации, подписан от 60 от тях. 

Dirk Voorhoof 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s