Хенри Дженкинс, Култура на участието: 15 години по-късно

Бялата книга за културата на участието е публикувана от Фондация „МакАртур“ преди петнадесет години.

Този текст с автор Хенри Дженкинс и екип от Масачузетския технологичен институт предлага важни идеи за медийната грамотност предвид променящите се реалности в цифровото време.

Как е създадена Бялата книга за културата на участието и какво е било въздействието й: това е предмет на серия срещи с Дженкинс сега.

Confronting the Challenges of a Participatory Culture (15 Plus Years Later) (Part One) Feb 1, 2021

Confronting the Challenges of A Participatory Culture (15 Years Later) (Part Two) Feb 3, 2021

Confronting the Challenges of a Participatory Culture (15 Years Later) (Part Three) Feb 9, 2021

Confronting the Challenges of a Participatory Culture 15 Years Later) (Part Four) Feb 11, 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s