Полша: законопроект за свободата на изразяване в социалните мрежи

Под подобно заглавие може да се видят най-разнообразни законодателни мерки с най-разнообразни цели, но в случая става дума за реакция на едно правителство чрез законопроект  срещу по-активна намеса на някои платформи в свободата на изразяване, конкретният повод  – по-точно най-новият повод – са мерките на платформите срещу президента Тръмп в САЩ.

Пръв реагира самият президент Тръмп, като издаде  правен акт (order), с който поиска “да се преразгледа финансирането  с публичен ресурс на платформи, които ограничават свободното слово”. Министър-председатели се обединиха в защита на Тръмп, но сега Полша публикува законопроект, който може да се намери в интернет   на полски език   и    на английски език тук .

Законът ще се прилага за компании  които предоставят електронни услуги чрез “онлайн сайтове за социални мрежи”, които позволяват на потребителите да споделят всяко съдържание с други потребители или с широката общественост и които се използват от най-малко един милион регистрирани потребители в Полша, тоест ще засегне малък брой мрежи. Новите мерки са основни в две посоки: първо, създаване на орган за свободата на словото – пет лица, назначени за шест години от полския Сейм –  и второ, подаване на жалби до този орган.

Оценката на EDRI, Европейската организация за цифрови права:

Проектът създава съмнителна дефиниция на „незаконно съдържание“, което включва – наред с други – дезинформация, съдържание, накърняващо личните права, и… „обществено благоприличие“. Обжалванията на потребителите от решенията на платформи ще се насочват към нов надзорен орган, наречен Съвет за свободата на словото. Проблемът е, че изискванията към неговите членове и техните изборни процедури създават сериозен риск, че Съветът ще стане политически зависим от правителството.  Отделно от това, предложената защита в някои области е по-слаба от представените от Европейската комисия правила в Закона за цифровите услуги.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s