Едно послание от Вашингтон в първия ден на предизборната кампания

Съвместно двупартийно изявление на председателя на комисията по външна политика в Сената на САЩ Боб Менендес и най – старшия републиканец в комисията Джим Риш

Приоритети: “борбата с корупцията, възстановяването на независимите медии и насърчаването на върховенството на закона”.

ГЕРБ избра тактиката на омаловажаване: “частно послание”, “неофициално”, “необвързващо”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s