Freedom House: Доклад за свободата по света 2021

Публикуван е поредният доклад 2021 на Freedom House за свободата по света. Последните 15 години глобалната тенденция  е отрицателна: в много повече страни състоянието (изборен процес, политически плурализъм, основни права) се влошава:

FIW2021_World_02252021_FINAL-web-upload.pdf_-_2021-03-06_22.38.42

България остава свободна по оценката на Freedom House. Докладът за страната за  2021 г. не е качен все още, но оценката е по-ниска (78) в сравнение с предходните години (80 –  за 2017, 2018, 2019 и 2020). Финландия и Швеция неизненадващо водят с максималната оценка 100.

Общото представяне на България на сайта гласи, че  множество партии се конкурират в българската демократична система и през последните десетилетия са извършени няколко трансфера на власт между конкурентни партии. Страната продължава да се бори с политическата корупция и организираната престъпност. Докато медийният сектор остава плуралистичен, концентрацията на собственост е нарастващ проблем. Журналистите срещат заплахи или насилие по време на работата си. Етническите малцинства, особено ромите, срещат дискриминация. Въпреки недостига на финансиране и други пречки, представителите  на гражданското общество са активни и влиятелни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s