ДВ: изменения в Изборния кодекс април 2021

В „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от 45-ото Народно събрание на 29 април 2021 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s