Freedom House 2021: годишен доклад за състоянието на политическите права и гражданските свободи

Freedom House публикува оценките си за състоянието на правата и свободите в държавите по света, включително оценката за България.

Оценените държави са свободни, частично свободни и несвободни.  България  е в дъното на свободните държави, кята оценката е по-ниска от предходните три години.

Свободата на медиите е оценена в доклада по следния начин:

Според доклада Конституцията защитава свободата на изразяване, включително за медиите, но журналистите са изправени пред заплахи и натиск от частни собственици или управлението на обществените медии. Въпреки че медийният сектор остава плуралистичен, много медии са зависими от финансирането от държавата , което ефективно води до натиск за проправителствено отразяване. Собствеността върху медиите остава непрозрачна, като този проблем е сред водещите в Доклада за върховенството на правото на Европейската комисия за България за 2020 г., както и в Резолюцията на Европейския парламент за върховенството на закона и основните права в България за 2020 г. (резолюцията без стойност, според председателката на регулатора, б.м.).

Нападенията срещу журналисти продължиха и през 2020 г. Журналистката Полина Паунова беше нападната при опит да интервюира участници на партийна конференция на ГЕРБ, докато друг журналист, Димитър Кенаров, беше обект на полицейско насилие по време на отразяването му на антиправителствените протести през септември.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s