За цитирането на съдебни решения и други документи

„Въпреки че всички ние изразяваме съжаление за използването на расистки епитети,  идеята, че преподавател или студент по право не може да цитира публикувано съдебно решение, което само по себе си съдържа расистка или друга иначе неприятна дума като част от документите по делото,  е проблематична и засяга академичната свобода и свободата на словото. ”

Това е част от петиция на преподаватели в  Rutgers University, където студенти са поискали извинения от първокурсничка, специалност Право, и от преподавателката проф. Бергелсън за цитиране на N – дума в текст на съдебно решение по делото State v. Bridges (1993) (I’m going back to Trenton to get my niggers.).

Проф. Бергелсън и студентката са отказали да предоставят публични писмени извинения, макар че са се извинили устно.

Според юристи подобни термини се появяват в над 10 000 съдебни решения в САЩ, налични в правната система Westlaw, както и в огромен брой доклади и други материали.

Казусът поставя принципен въпрос. Няма как да се говори за правна уредба и прилагане на правото, ако има ограничение да се обсъждат в час самите твърдения, предмет на съответното производство.

Нещо повече, може да няма съдебно или регулаторно производство, но да има казус – като например хомофобските изказвания на политическия елит. В образователната система, впрочем и в медиите ( и това е изрично написано в Закона за радиото и телевизията) не би следвало точното цитиране на документи за целите на информиране или анализ да води до отговорност за цитиращия – като се вземе, разбира се, предвид задължението му да изясни характера на твърдението.

Мисля, че същото се отнася и за прилагането на GDPR: не следва да носиш отговорност за точно цитиране на съдебно решение, ако някой смята, че решението го идентифицира.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s