Тръмп и социалните мрежи: актуалното състояние

На 4 юни 2021 година компанията Facebook оповести решение, следващо решението на Надзорния съвет от 5 май 2021 за казуса Тръмп: бившият президент беше безсрочно отстранен от социалната мрежа. Според Съвета  Facebook не е следвало да налага  наказание за неопределено отстраняване. Нормалните санкции на Facebook включват премахване на нарушаващото съдържание, определяне  на период на временно спиране или трайно деактивиране на страницата и профила. Съветът разкритикува отворения характер намярката: “Съветът ни инструктира да преразгледаме решението и да отговорим по ясен и пропорционален начин и даде редица препоръки за това как да подобрим нашите политики и процеси”, пише в блога на компанията.

“Днес обявяваме нови протоколи за изпълнение, които да се прилагат в изключителни случаи като този, и потвърждаваме наказанието, обвързано със срок в съответствие с тези протоколи, които прилагаме към акаунта на г-н Тръмп. Предвид сериозността на обстоятелствата, довели до спирането на г-н Тръмп, смятаме, че действията му представляват сериозно нарушение на нашите правила, които заслужават най-високото наказание, предвидено в новите протоколи за изпълнение. Определяме срок за отстраняване две години, считано от датата на първоначалното спиране на 7 януари тази година.”

Heightened-Policy-Final

“В края на този период ще потърсим експерти, за да преценим отново риска за обществената безопасност и ако установим, че все още съществува сериозен риск, ще удължим ограничението и ще продължим да преоценяваме, докато този риск отпадне”, казват от компанията. “При определянето на двегодишната санкция искахме тя да бъде достатъчно дълга, за да позволи безопасен период от време след актовете на подбудителство, да бъде достатъчно значителна, за да възспира г-н Тръмп и други от извършването на такива тежки нарушения в бъдеще и да бъде пропорционална на тежестта на самото нарушение”.

“Предприехме съществени стъпки, за да отговорим на другите препоръки на политиката, които Съветът включи в своето решение. От 19-те препоръки на борда, ние се ангажираме да изпълним изцяло 15. Изпълняваме една препоръка частично, все още оценяваме две препоръки и не предприемаме допълнителни действия по една препоръка”. Пълните отговори на Facebook са достъпни тук.

Отделна важна тема е отношението към речта на политиците в мрежата, вж коментар в The Verge. Facebook планира да прекрати своята противоречива досега политика, която предпазва политиците от правилата за модериране на съдържанието, прилагани към други потребители – рязък обрат, който може да има глобални последици за използването на социалната мрежа.

Twitter заяви, че няма планове да допусне отново Тръмп.

YouTube съобщи, че може да деблокира профила му, когато рискът от насилие намалее.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s