Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната продукция

В Държавен вестник днес е обнародвана Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната продукция (ревизирана), която наследява и заменя  Европейската конвенция за кинематографичната копродукция (ETS № 147) от 1992 г. 

Както е известно, обнародването е необходимо, за да влезе една конвенция в сила, макар че не всяка обнародвана конвенция влиза в сила. По силата на чл.19 –

Член 19
1. Настоящата Конвенция влиза в сила от първия ден на месеца след изтичане на тримесечния период от датата, на която три държави, включително не по-малко от две държави – членки на Съвета на Европа, са изразили съгласието си да се обвържат с Конвенцията в съответствие с разпоредбите на чл. 18.
2. За всяка подписала Страна, изразила впоследствие съгласието си да се обвърже с настоящата Конвенция, тя влиза в сила от първия ден на месеца след изтичане на тримесечния период от датата на подписване или внасяне на документите за ратифициране, приемане или утвърждаване.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: