145а НК – незаконно разгласяване на информация, събрана законно

Събирането и огласяването на информация със специални средства извън предвидените в закон случаи е предмет на българското право (чл. 145а НК и чл. 339а НК).

Днес се говори за чл.145а, който ще използва служебният министър Бойко Рашков, за да привлече към наказателна отговорност главният прокурор Гешев.

През 1997 г. законодателят обяви за престъпления:

  • незаконното събиране на информация с помощта на специални технически средства – чл. 339а НК;
  • незаконното разгласяване и използване на информация, събрана законно чрез СРС – чл. 145а НК.

„ал. 1 Който използва информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.

Ал. 2 Когато деянието е извършено от длъжностно лице, което е придобило информацията или тя му е станала известна в кръга на неговата служба, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба до пет хиляди лева.

Ал. 3 В случаите по предходната алинея съдът може да постанови лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.“

Конкретните хипотези, довели до въвеждане на чл 145а НК,  бяха свързани с незаконен достъп до комуникационна инфраструктура – и така става възможно данни, по начало събирани законно, да се използват за други цели – една ситуация, за която  нямаше предвидена санкция.

Чл.145а НК не се прилага често, поради което   намерението на министър Рашков заслужава отбелязване. Според него главният прокурор е разгласил информация, събрана със СРС, чрез прессъобщения на държавното обвинение.

Медиите по темата

БНТ използва глаголните времена, за да се разграничи  от тезата на министъра –  “прокуратурата  била разгласила“. Трудна работа е в тези турбулентни времена да си избереш позицията и дистанцията до главните действащи лица. А защо е прилаган чл.95 НК (преврат) също не е лесно за обяснение – тези процеси, такива лица, такива прояви – без обяснение:

“Прилагани са СРС, точно за да бъдат овладени тези процеси – спрямо такива лица, които са били склонни да извършат такива прояви“, пояснява административният ръководител на Специализирана прокуратура.

Свободна Европа – Нарушиха ли закона прокуратурата и ДАНС с подслушването на президента?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s