Предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНР

От сайта на СЕМ:

С Решение № РД-05-62 от 4 август 2021 г. Съветът за електронни медии разгледа постъпила с вх. No РД21 170017/02.08.2021 г. молба от гн Андон Балтаков, с която подава оставка като генерален директор на Българското национално радио (БНР).
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), мандатът на генералния директор се прекратява предсрочно: 1/ на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване на мандат на член на СЕМ, посочени в чл. 30 от същия закон; 2/ ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или
системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио и телевизионните оператори.

В настоящия случай е налице хипотезата на чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗРТ постъпване на писмено заявление.

ЗРТ предвижда при предсрочно прекратяване на мандат на генерален директор ръководството на съответната организация в случая БНР, да се възложи на лице, определено от СЕМ и отговарящо на изискванията по чл. 66 от закона.

Съветът обсъди възможна кандидатура, на която след прекратяване мандата на гн Балтаков, да се възложи управлението на обществената медия. Мнозинството от съветниците реши управлението на БНР да се възложи на гн Милен Митев.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията Съветът за електронни медии

Р Е Ш И:
1. Прекратява предсрочно мандата на гн Андон Атанасов Балтаков като генерален директор на Българското национално радио, считано от 05.08.2021 г.  Прекратява сключения с гн Андон Атанасов Балтаков, в качеството му на генерален директор, договор за възлагане на управление на Българското национално радио, считано от 05.08.2021 г.
2. Възлага ръководството на Българското национално радио на гн Милен Кънчев Митев до провеждане на нов избор за генерален директор, който да се проведе в срок до три месеца, считано от датата на постановяване на настоящото решение.


Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София област чрез Съвета за електронни медии в 14 дневен срок от датата на съобщаването му.

Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, обжалването не спира изпълнението на решението.

*

Към обявените “дълбоко лични причини”  освободеният вече генерален директор е дал интервю за Дневник, в което посочва три фактора за оттеглянето си, на сайта на БНР те са обобщени така:

“Първият е свързан с личната му сигурност и с опит да бъде сплашен – връщайки се от командировка в провинцията през юни, той намерил кални стъпки в коридора на апартамента си в София. Разказал е за случая по телефона на служебния вътрешен министър Бойко Рашков, а след това и на премиера Стефан Янев, но реакция не последвала.

Останалите два фактора са опити от няколко месеца за саботаж на работата му, както и липсата на професионална подкрепа на журналистическата гилдия в България за това, което прави.

Цялото интервю можете да прочетете на сайта на “Дневник”.

Ето и коментара на служебния премиер Стефан Янев по повод твърдението, че държавата не реагирала на опита да бъде сплашен:

“Спомена. Имах лична среща, бях на интервю в БНР. Спомена, че има някакво такова притеснение. Казах му, че такива притеснения и такава практика имаме всички и по-скоро да си помисли добре. Ако се е  оплаквал от нещо, нека каже какво му казах докрай. Така че, дотолкова по този въпрос”.”

*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: