Допринася  ли  БНТ за информирания избор на гражданите, това е въпросът

В петък, 27 август,  БНТ излъчи  интервю със Станислав Трифонов, лидер на партия  Има такъв народ. Параметри на интервюто:

  • проведено в офиса на Станислав Трифонов;
  • излъчено  на запис;
  • след централните новини, практически на мястото на отсъстващата през август Панорама;
  • продължителност  близо 50 минути.

Първичното право на ЕС предвижда, че обществените медии работят за демократичните, социални и културни потребности на гражданите.  Специално по  отношение на демократичните потребности  функцията на обществените медии е да допринесат за информирано  участие на хората в управлението на обществените работи.  Допринася  ли  БНТ за информирания избор на гражданите? По-конкретно сега,  между юлски избори и ноемврийски избори. Как БНТ изпълнява функцията си: това е въпросът – а не толкова какво мислим за отделно взето интервю.

БНТ трябва да предоставя точна актуална съществена  информация за кандидатите в предстоящите избори. При това самата БНТ е медия – а не  играч на терена:  обществената телевизия  не бива   да пропуска, изтласква и затъмнява събития, личности, идеи, значими за демократичния дневен ред, както и не бива да ги привилегирова или приоритизира.

Качествената журналистика в БНТ е продуктът, дължим срещу общественото финансиране. Тези дни научаваме, че четири часа време  за актуални предавания от септември  отиват у момиче на Бареков. Школата ТВ7/Канал 3, начело с генералния директор, по мое мнение има генерален проблем да се грижи за демократичните потребности на гражданите. Вън от това новинарството и актуалните предавания на БНТ  са свити до минимум по време на активен турбулентен политически живот, под въпрос е ролята на БНТ като пълноценен източник днес и като визуална памет утре.  Не бива да се допуска тъжна  трансформация на БНТ в още един  ТВ7/Канал 3, но с държавни средства.  

Това е проблемът. А повече светлина върху Трифонов  и  партията му, първа политическа сила от последните избори, не е излишна. Виждали сме шоумена, интересуваме се от политика Трифонов. БНТ е задължена да предоставя информация за участниците в политическия процес и дори повече,  да ориентира гражданите в оценката на тези участници спрямо ценностите на демокрацията.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: