EС: Законодателен акт за свободата на медиите

Акцент в годишното обръщение на председателката на ЕК беше обявяването на намерението на ЕК да изготви проект на законодателен акт за свободата на медиите.

Ето тази част от речта   за състоянието на Съюза:

Уважаеми членове на Парламента,

Нека накрая погледнем към една свобода, която дава глас на всичките останали свободи — това е свободата на медиите.

Журналисти и журналистки биват нападани просто защото си вършат работата.

Някои биват заплашвани и пребивани, други — убивани. Това е трагедия. Насред нашия Европейски съюз. Бих искала да спомена някои имена. Дафне Каруана Галиция, Ян Куцяк. Петер де Фрийс.

Подробностите на техните истории може да се различават. Но те всичките имат нещо общо: те всички се бореха за нашето право на информация. И умряха за него.

Информацията е публично благо. Трябва да защитим журналистите, които са хората, създаващи прозрачност.

Ето защо днес представихме препоръка за подобряване на защитата на журналистите.

Трябва да спрем тези, които заплашват свободата на медиите. Медийните дружества не са просто каквито и да е търговски предприятия.

Тяхната независимост е от съществено значение. Ето защо Европа се нуждае от законодателен акт, който гарантира тази независимост.

Следващата година ще представим точно такъв законодателен акт за свободата на медиите.

Защото, когато защитаваме свободата на нашите медии, ние защитаваме и нашата демокрация.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: