ЕСПЧ: Критика срещу църквата не е реч на омразата

В ново решение от  7.12.2021 г.   ЕСПЧ се произнася по делото Yefimov and Youth Human Rights Group v. Russia.

Нарушение по чл.10 ЕКПЧ, Свобода на изразяване

Необосновано преследване за изказвания   и поставяне в списък на терористи и екстремисти за публикация, критикуваща Руската православна църква

Жалбоподателят е преследван в Русия за публикация, в която говори за тесните връзки на Църквата с политическата партия на власт, продължаващото изграждане на религиозни сгради на обществени разноски, разпределянето на бивши детски градини за използване от църквата и широко разпространеното присъствие на свещениците по обществената телевизия. Той  цитира   графити срещу църквата по стените на бивша детска градина, превърната в религиозен център,  като доказателство за отрицателно отношение към нея.

Според ЕСПЧ несъмнено критиките са остри  и някои хора могат да се засегнат. Това обаче не означава, че публикацията представлява “реч на омразата”. Ключовият въпрос по настоящото дело е дали коментарите на жалбоподателя, когато се четат като цяло и в техния контекст, биха могли да се разглеждат като насърчаване на насилието, омразата или нетърпимостта. Установено е следното:

  •  говори се за посегателства на една конкретна религиозна организация върху обществените съоръжения и несправедливото ѝ обогатяване за сметка на обществото като цяло. Критиките са за  религиозната организация, а не за  отделните вярващи и не се призовава за нечие изключване или дискриминация, а съвсем не –  насилие или сплашване;
  • няма възражения, че данните  са  неверни;
  • не се представят доказателства за  напрегната ситуация, атмосфера на враждебност   или каквито и да било други особени обстоятелства, при които публикацията е била в състояние да произведе непосредствени незаконосъобразни действия срещу православните свещеници и да ги изложи на действителен или дори отдалечен риск от насилие.

С оглед на гореизложеното не е доказано, че публикацията може да подбужда към насилие или нетърпимост.

Нарушение на чл.10 (с единодушие).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: