RT търси път към германската аудитория

Германски медийни регулатори са започнали  процедури срещу руския международен телевизионен оператор RT след пускането на нова немскоезична телевизионна услуга, съобщава  broadbandtvnews.com.

Медийният орган за Берлин-Бранденбург казва, че телевизията RT нито е кандидатствала, нито е получила лицензия. На RT е даден срок  до края на годината за становище, след което медийният орган може да избере да забрани разпространението на програмата и да наложи глоба до половин милион евро.

Немскоезична версия на програмата е достъпна от няколко дни  на немския уебсайт на RT. Каналът се предава и чрез сателит, благодарение на лицензия, получена от проруската администрация в Сърбия. Но за разпространение  в Германия се изисква местна лицензия. По-ранен опит за получаване на лицензия в Люксембург е  неуспешен.

RT твърди, че Европейската конвенция за трансгранична телевизия   позволява разпространение  в Германия чрез сръбската лицензия. Но Medienanstalt Berlin-Brandenburg казва, че програмата се произвежда от RT DE Productions GmbH,  дружество, базирано в Берлин,  и следователно  по силата на правото на ЕС попада под  юрисдикцията на Германия.

Канал на RT в YouTube е  блокиран само няколко часа след стартирането му поради нарушения на условията.

Не става ясно дали и други регулатори в Германия се занимават със законността на разпространение на RT. Този опит на държавите от ЕС с разпространение на програми като RT  е важен и несъмнено трябва да се има предвид.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: