Правно основание на санкциите на ЕС за прокремълската пропаганда

Когато говорим за ограничителните мерки, налагани на прокремълските медии от държавите от ЕС, полезно е да се изясни правното им основание.

1. Но първо: какво се забранява, когато ЕС казва, че забранява кремълската пропагандна машина.

Това е важно за разказа, доколкото медийната директива се отнася само до аудиовизуални медийни услуги и услуги на платформи.

2. Основание: санкционният механизъм на ЕС.

Санкциите, наложени с новия Регламент 2022/350, който изменя Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, са по отношение на медии в Приложение XV, а именно:

  • RT – Russia Today English
  • RT – Russia Today UK
  • RT – Russia Today Germany
  • RT – Russia Today France
  • RT- Russia Today Spanish
  • Sputnik

Изменителният Регламент (ЕС) 2022/350 на Съвета от 1 март 2022 година е издаден като част от санкционния механизъм по отношение на Руската федерация, на основание на

ЕС приема санкции (ограничителни мерки), или като собствени мерки на ЕС (т.е. автономни санкции) и/или с цел изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, в случаите, когато държави извън ЕС, физически или юридически лица, групи или недържавни образувания:

3. България

Прилагането на санкционния механизъм в България предизвиква въпроси.

  • Какъв е предметът на решението на СЕМ?  Решението говори за “временно ограничаване на препредаване на програми Russia Today и производните ѝ и на Спутник и производните”.

“Временно” би трябвало да е с предвиден срок, условие или маркер за време. Иначе ограничението е практически безсрочно.

Тази обща формулировка изглежда да е по-широка от медиите в Приложение XV на регламента за мерките, в частта за РТ, което обхваща изчерпателно посочени само

RT International English
RT Arabic Arabic
RT Spanish Spanish
RT America English
RT UK English
RT Documentary English, Russian
  • Какво е правното основание на решението на СЕМ?

В решението на СЕМ е посочено следното основание: чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 24, т. 2 от Конвенцията за трансгранична телевизия , във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Проблеми:

а) ЕКТТ  се отнася само до телевизия. Едва ли е уместно да се говори и за ограничаване на препредаването, когато  прилагаме мерки към новинарска агенция и сайтове.

б)  Решението на СЕМ няма  правна  връзка  с регламента 2022/350 – защото  СЕМ  прилага ЗРТ, чл.8, ал.2, ден преди да излезе регламентът. Как е приложен  регламент на 1 март, когато той влиза в сила на 2 март?   Но твърди се, че се прилага – виж снимката от екрана.

в)  Ако  СЕМ просто прилага чл.8 ал.2  ЗРТ, не е ясно защо не го приложи  към прокремълската пропаганда, където я намери,  из българския ефир – а не само към  RT u Sputnik.

4D4779B6-DCD3-4A2C-BD1B-1DCF558E100C

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: