72 граждански организации: препоръки към Законодателния акт  за цифровите услуги (DSA)

Уважаеми държави-членки на Европейския съюз,

72 европейски организации на гражданското общество, представлявани от European Digital Rights (EDRi), Съюз за граждански свободи за Европа и Amnesty International, бихме искали да споделим своите опасения и препоръки за Законодателния акт  за цифровите услуги (DSA), който да е от полза за хората и е съвместим със защита на основните права в целия ЕС.

Нежелана базирана  на проследяване реклама  и dark patterns

Dark patterns са манипулативни софтуерни интерфейси, предназначени да подведат потребителите да се съгласят неволно да споделят личните си данни. DSA трябва постепенно да прекрати широкоразпространения онлайн бизнес за проследяване.

Насърчаване на основните права в DSA

Правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни са основни права, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.  DSA трябва да осигури защитата на тези права, включително правото да общувате и изразявате себе си без общо наблюдение.

Преди тристранните преговори, насрочени през следващите седмици, ви благодарим, че взехте под внимание нашите препоръки и се надяваме, че ще можете да засилите приноса на DSA към зачитаща правата онлайн среда за Европа и извън нея.

Пълният текст

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: