Свободата на изразяване по време на война

1

В светлината на нахлуването в Украйна от Руската федерация и продължаването на руската агресия срещу Украйна, наблюдателите за свободата на изразяване и свободата на медиите към ООН (ООН), Африканската комисия по правата на човека ( ACHR), Междуамериканската комисия за правата на човека (ItACHR) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) публикуваха следното съвместно изявление:

Ние колективно осъждаме нахлуването и продължаващата агресия срещу Украйна, нейния суверенитет и териториална цялост от Руската федерация. Действията на Руската федерация нарушават международното право и общите ангажименти на ООН, ОССЕ, ITACHR и ACHR и самите принципи, на които се основават нашите организации.

Възмутени сме от продължаващите зверства и произтичащите от това тежки човешки права и хуманитарни кризи, които имат огромно пагубно въздействие върху живота, безопасността и благосъстоянието на цивилните. Ние сме солидарни с народа на Украйна в тези трудни времена.

Припомняме, че именно по време на война и въоръжени конфликти правото на свобода на изразяване и свободен достъп до информация трябва да бъде енергично защитавано, тъй като то е инструмент за насърчаване на траен мир, разбиране на естеството на конфликта и гарантиране на отговорност .

Във връзка с това в изявлението се подчертава следното:

първо, ние сме дълбоко загрижени за безопасността на журналистите, медийните работници и свързания с тях персонал в Украйна, които изпълняват работата си при безпрецедентни условия и сега са изложени на много висок риск. Припомняме, че според международното хуманитарно право по време на въоръжен конфликт журналистите се считат за цивилни и като такива трябва да им бъде предоставена защита. Атака за убийство, раняване или отвличане на журналист представлява военно престъпление.

второ, разтревожени сме от съобщенията, че медиите и интернет инфраструктурата на Украйна може да бъдат цел на атаките на руските сили в опит да нарушат достъпа до информация, включително чрез кибератаки. Призоваваме за приемане на всички възможни мерки за защита на медиите, медийните организации и интернет инфраструктурата от атаки.

Трето , ние подчертаваме, че пропагандата за война и националната омраза, която представлява подбуждане към дискриминация, враждебност или насилие, са дълбоко вредни и забранени съгласно член 20 от Международния пакт за граждански и политически права. Призоваваме Руската федерация  да се въздържа от тези незаконни практики.

Четвърто , ние сме загрижени от разпространението на дезинформация относно конфликта в Украйна в руските държавни медии. Въпреки това вярваме, че дезинформацията не може да бъде преодоляна чрез блокиране или забрана на медии. Всяко ограничаване на свободата на изразяване трябва да зачита стриктно   теста за законност, легитимна цел и необходимост и пропорционалност. Решението на ЕС да забрани две руски държавни медии може да е непропорционален отговор на дезинформацията. Освен това то се използва като претекст за допълнително затваряне на независими медии в Руската федерация. Насърчаването на достъпа до разнообразна и проверима информация, включително осигуряване на достъп до свободни, независими и плуралистични медии, е по-ефективен отговор на дезинформацията.

Пето, ние вярваме, че ерозията на правото на свобода на изразяване и други човешки права за продължителен период от време и заглушаването на критичните гласове в Руската федерация са допринесли за създаването на среда, която улеснява войната на Русия срещу Украйна. Разтревожени сме от цензурата и потискането на несъгласните и плуралистичните източници на информация и мнения в Руската федерация, включително блокирането на платформи за социални медии и новинарски уебсайтове, прекъсване на услугите от чуждестранни доставчици на съдържание и услуги, масово етикетиране на независими журналисти и медии като „чуждестранни агенти“, въвеждане на наказателна отговорност и лишаване от свобода до петнадесет години за разпространение на т. нар. „фалшива“ информация за войната в Украйна или поставяне под съмнение руски военни действия в Украйна или просто отстояване на мир или дори споменаване на думата „война“.

Шесто , отбелязваме, че войната в Украйна усили рисковете от разпространението на дезинформация и подбуждане към насилие и омраза, както и ограниченията на законната реч в цифрови и социални медийни платформи в резултат на техните бизнес модели, политики и практики. Призоваваме за засилване на  надлежната проверка и оценка на въздействието, свързани с правата на човека, отчетността, прозрачността и еднаквото и последователно прилагане на политиките за защита на правата на всички потребители.

(със съкращения, пълният текст може да се прочете тук)

*

2

В същата посока е и позицията на Европейската организация за цифрови права EDRI, оповестена преди месец:

В отговор на войната на Руската федерация срещу Украйна – и като част от по-широк пакет от икономически и финансови санкции – Съветът на Европейския съюз реши едностранно  да забрани излъчването или разпространението на съдържание от контролирани от руските държавни медии в ЕС, като не само се забранява на операторите да излъчват съдържание  чрез традиционни телевизионни канали, но също така и да „дават възможност, улесняват или по друг начин допринасят за излъчването на всяко [RT, Sputnik] съдържание […] по всякакви средства като кабел, сателит, IPTV, интернет услуги, интернет платформи или приложения за споделяне на видео“.

European Digital Rights (EDRi) счита, че широкият обхват на тази забрана за медиите създава опасен прецедент за едностранна намеса в цифровата информационна среда.

Първо, доставчиците не могат (и не трябва да са задължени) да знаят цялото съдържание, предавано чрез техните системи. Всъщност правото на Съюза, като Директивата за електронната търговия и предстоящия Законодателен акт за цифровите услуги, изрично изключват обща отговорност за онлайн посредниците за такива случаи. В противен случай подобни правила за отговорност биха принудили посредниците да разработват и внедряват автоматизирани технологии за филтриране и премахване на съдържание, което би имало катастрофални последици за основните права на хората в ЕС, по-специално свободата на изразяване и достъп до информация.

На второ място, дори в контекста на война, мерките с толкова далечни последици за основните права трябва поне да бъдат предприети с демократичната легитимност, която може да осигури само Европейският парламент. Както допълнително поясняват Bits of Freedom, Съветът на ЕС, тоест държавите взеха решението (Council Decision (CFSP) 2022/351 of 1 March 2022). Демократичният контрол е изключително важен. Той гарантира, че правителствата не могат да злоупотребяват с властта си, помага за подобряване на качеството на законодателството и придава легитимност. По време на криза може да се окаже, че внезапно се налагат широкообхватни мерки – но  дали такива мерки са необходими, трябва да се реши демократично.

Тази забрана на ЕС трябва да отговаря на стандартите за законност, легитимност, пропорционалност и необходимост, които международното право за правата на човека изисква за тези сценарии. Това включва необходимостта от ясно ограничаване във времето на обхвата на приетите мерки, които са в обхвата на това изявление.

И накрая, според нас политиките на ЕС трябва да се съсредоточат върху предоставянето на подкрепа за независими медии и журналисти в Русия и Украйна и осигуряване на свободен трансграничен поток на новинарски репортажи. Това включва предоставяне на финансова подкрепа за   технологии за преодоляване на цензурата като мрежата Tor.

*

3

Позициите на ОSCE u EDRI  не съвпадат с някои широко разпространявани в България позиции за необходимостта от включване в предаванията на “всички гледни точки” чрез предаване на речи и изказвания на президента Путин и директно поддържащи агресора  местни политици, знаменитости  или т. нар. анализатори.

Те само призовават общоприетите демократични медийни стандарти да не се дерогират безпричинно и непропорционално.

Накрая, ако има мнение, че  Съветът за електронни медии не е приложил коректно ограничителни мерки по отношение на прокремълската пропаганда, от това не следва, че не трябва да се прилагат ограничителни мерки, а само че добре и в детайли трябва да се познават стандартите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: