SLAPPs: британският подход

Британското правителство публикува   отговора си на поканата за становища относно  Strategic Lawsuits against Public Participation,   SLAPPs.

Оценката на специализираните медии (inforrm) е, че това е  разочароващ документ, който не включва ясни конкретни предложения. 

Текстът на правителството има три части:

  • определение за обществен интерес;
  • критерии, по които  съдилищата да определят дали даден случай трябва да бъде класифициран като SLAPP въз основа на една или повече характеристики;
  • тест дали определен процес е от категорията SLAPPs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: