И Хърватия изоставя таксите за обществени медии

Broadbandtvnews.com съобщава, че програмният съвет на хърватската обществена телевизия HRT е одобрил нов  модел на финансиране. Генералният директор на HRT  казва, че настоящата система за събиране на  такси, свързани с приемниците, е остаряла и има големи ограничения. Домакинствата в Хърватия са все по-малко и процентът на хората, които не плащат, се увеличава. HRT сега не се гледа дори от една четвърт от хърватите и това е проблем според генералния директор.   Освен това медийният пазар сега е доминиран от глобални платформи, „които имат огромни стратегически предимства във финансите и достъпа до информация“. Според генералния директор,  на законодателя ще бъде предложен нов модел на финансиране на хърватските обществени медии.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: