Допълнителен бюджетен трансфер към БНТ и БТА, виждал ли е някой обосновка?

Дневен ред на заседанието на МС за 14 декември 2022 г.

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

  1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 884 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕДИИ ИЗВЪН СТРАНАТА ЗА 2022 – 2023 Г.

Внася: министърът на външните работи

Решенията накратко от сайта на МС:

11. Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на БТА за 2022 г.

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 3 000 000 (три милиона) лева по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) за 2022 г. за закупуване на електромобили, хибридни автомобили и микробуси. Средствата се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Със закупуването на електромобили и хибридни автомобили изпълнението на стратегическите цели на БТА да се развива не само като национална, а и като регионална информационна агенция – източник на информация от Балканите за света, както и да поддържа висока информираност в България за нейните съседи ще бъде значително облекчено, ще бъде предоставена възможност на кореспондентите на БТА да бъдат своевременно на мястото на събитията и да отразяват важните за обществеността теми и въпроси.

Разширяването на дейността на БТА във връзка с учредяването на Асоциацията на балканските новинарски агенции – Югоизточна Европа (АБНА-ЮЕ) със седалище в Република България и поетият ангажимент от страна на генералния директор на БТА да бъде генерален секретар на организацията, също налага необходимостта от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на БТА за 2022 г.

45. Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Българската национална телевизия за 2022 г.

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 2 000 000 лева по бюджета на Българската национална телевизия за 2022 г. Допълнителните средства се осигуряват за надграждане на техническите и технологични мерки, с цел осигуряване на многослойна защита за постигане на високо ниво на защита на информационната и комуникационната инфраструктура на обществената медия, което ще гарантира запазване на достъпността, целостта, наличността и конфиденциалността на информационните масиви, както и ще се осигури прозрачност и предвидимост на състоянието и поведението на информационно-комуникационната среда, проактивно наблюдение, откриване, реакция и одит. Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 година.

 

56.  Правителството одобри изменения в Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната

Министерският съвет прие Решение за изменение на Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната за периода 2022-2023 г. С изменението се внасят уточнения в сроковете за изпълнение на дейностите, с цел пълноценно и ефективно изпълнение на Програмата.

Приемането на проекта на Решение на Министерския съвет ще осигури възможност за реализация на по-широк кръг дейности и ще спомогне за постигането на целите на Програмата – подобрена среда и устойчиви стимули за развитие на българските общности, организации и медии зад граница.

*

Не намирам обосновка за трансфера към БНТ на сайта на БНТ и към БТА на сайта на БТА.

Не съм чула СЕМ да се заинтересува от обосновката на допълнителните трансфери специално към БНТ – или пък, ако на СЕМ е известна причината, не съм чула комуникиране по тази тема.

Възможно е  тези средства да трябват на БНТ за информационна сигурност, както може да се разчете доста неясното съобщение на МС. Но на същото основание от допълнителен трансфер очевидно се нуждае и БНР, предвид кризата от последните дни.*

Не знам необходими ли са на БТА електромобили, но ако за ежегодните  срещи на българските медии се казва, че не се ангажират държавни средства, то тук очевидно се ангажират – “поетият ангажимент от страна на генералния директор на БТА да бъде генерален секретар на организацията [на новинарските агенции от ЮИ Европа]  също налага необходимостта от осигуряване на допълнителни средства по бюджета на БТА за 2022 г.” Налага ли?

А в парламента е внесен законопроект, който освен другото цели да сложи край на допълнителните трансфери за БНТ и БНР.   Тошко Йорданов не го придвижи, дали Иван Ченчев ще прояви интерес – предстои да видим.


*Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 1 660 000 лева по бюджета на Българското национално радио (БНР) за 2022 г. Допълнителните средства се осигуряват за  дейности за постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи и повишаване нивото на киберсигурност за подсигуряване непрекъсваемостта на програмата в БНР.  Основната цел на предлагания проект на постановление е придобиване на дълготрайни активи и осигуряване на високо ниво на защита на информационната и комуникационната инфраструктура.

Съобщението е публикувано на сайта на БНР на 21 декември 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: