DSA: Насоки относно изискването за публикуване на броя на потребителите на платформите

След приемането и влизането в сила на DSA (Законодателния акт за цифровите услуги)  доставчиците  започнаха подготовка за  прилагането на DSA.  В този контекст бяха повдигнати практически въпроси във връзка с разпоредбите на DSA   за публикуване на информация за средния месечен брой активни потребители на услугата в Съюза, което   е от значение за обозначаването на VLOP и VLOSE – и съответно за задълженията на платформите. Това се отнася по-специално до член 24, параграф 2 и съображение 77 от DSA, както и до член 3 и 33 от DSA.

Срокът   в член 24, параграф 2 от DSA, за първото публикуване на информация върху броя на средномесечните активни потребители на услугата е 17 февруари.

Във връзка с това задължение са публикувани Въпроси и отговори относно идентифицирането и преброяването на активните потребители съгласно Закона за цифровите услуги (DSA)

Прилагане на DSA:

wk17088.en22.pdf_-_2023-02-04_15.44.05

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: