Category Archives: BG Regulator

Прилагане на санкциите срещу RT u Sputnik

1

По въпроса за правното основание и прилагането на санкциите срещу RT u Sputnik

uзлезе правен анализ от юристи, подготвен от Европейската аудиовизуална обсерватория.

Потвърждава се в общи линии това, което написах преди време – не се прилага медийната директива, а санкционният механизъм, когато държави извън ЕС, физически или юридически лица, групи или недържавни образувания:

Според анализа, в много изключителни ситуации като настоящата се прилагат правилата за санкциониране, произтичащи директно от Договора.    Този случай не попада в рамките на AVMSD, а  следва различна регулаторна рамка на ЕС. Рестриктивните мерки или санкции са основен инструмент на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС (ОВППС). Мерките, които трябва да съответстват на целите на ОВППС, се налагат от ЕС за промяна в политиката или дейността на държава, структури или физически лица. Влизат в сила с публикуването им.

2

По въпроса за правното основание на решението на СЕМ, отразено на стр.12 на анализа:

Европейската конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа, посочена като основание в българското решение, не може да бъде правно основание по три причини:

–отнася се само до телевизионни програми, защото обхватът на ЕКТТ не е актуализиран (за разлика от ДАВМУ, която включи и съдържание в платформи),

–Руската федерация не е страна по ЕКТТ,

–Постоянният комитет е неактивен от 2011 г., така че  няма кой да приложи ЕКТТ.

От държавите, които не са дочакали регламентът и решението да влезат в сила, прибалтийските държави прилагат ДАВМУ/национално основание  за телевизионни програми, няма мерки срещу Sputnik, доколкото видях, решението на Полша е само за телевизия, а Германия се позовава на липса на лицензия.

Пропагандата. Свобода на информацията или свобода на дезинформацията?

1

Седми ден продължава инвазията на Русия в Украйна. Експертите вече изясниха защо терминът война е адекватен.

Територията на хибридната  война не е само Украйна. Кремъл използва свой фалшифициран възглед за историята, за да отрече правото на Украйна на държавност и самостоятелност. Не случайно се говори за “освобождение от Русия” на завзетите със сила украински градове.

Пропагандата не е форма на убеждаване, защото убеждаването си служи с истината. Пропагандата  се създава, за да подвежда, за да замести информираните решения, основани на факти, с готови фалшифицирани картини на света.

Пропагандната машина на Кремъл включва спектър от програми, канали, съдържание в платформи, сайтове. Част от програмите са под юрисдикцията на държави от ЕС, също така  на Обединеното кралство.

2

На този фон вчера, 1 март, Съветът за електронни медии е провел извънредно заседание с единствена точка: Проект на решение за временно ограничаване разпространението на руски програми на територията на Република БългарияОт съобщение на СЕМ става ясно, че

Съветът за електронни медии прие с мнозинство от 4 (четири) гласа решение за временно ограничаване на препредаването на аудиовизуални медийни услуги на територията на Република България на Russia Today и нейните производни, както и на Sputnik и производните й. Решението на Съвета е изпратено на Комисията по регулиране на съобщенията за предприемане на действия по компетентност.

Пълният текст на Решението на СЕМ

От информационната емисия на БНТ По света и у нас научаваме, че петият глас – въздържал се – е на члена на СЕМ Соня Момчилова (видео, 43 минута). И мотивите:

за мене възможността аудиторията да черпи информация от повече гледни точки, от повече източници, е най-висшето демократично право.

3

Въпросът е: информация ли черпи аудиторията от тези  програми, както казва госпожа Момчилова? Програмите основани ли са на факти?  За съжаление Съветът за електронни медии не е включил в решението по-обстоен анализ на излъчваното съдържание на разглежданите програми, както са направили други регулатори, например регулаторът на Литва в решенията си  от последните дни  – No. KS-30, No. KS-31, No. KS-32.  За да се види, че не става въпрос за информация, а за откровена пропаганда.

  • Това е становището на множество национални регулатори. Така е и в Полша по отношение  на RT (Russia Today), RT Documentary, RTR Planet, Soyuz TV, Russia 24. Така е в България и Румъния по отношение на RT (Russia Today).  В Украйна регулаторът е спрял 70 програми на руски език   във връзка с повтаряща се употреба на насилствена реторика, отнасяща се до украинската власти, правоприлагащи органи, въоръжени сили и украинския народ като цяло. Така действат регулаторите  и в Латвия, Литва и Естония.
  • Това е становището на местни доставчици от Полша, Австралия, Словакия, Чехия, Канада, Естония, Литва, Латвия, България и Германия, които спират разпространението на цял сноп пропагандни програми, без да чакат регулаторно решение.   Вместо това, според сайта на украинския регулатор,  се излъчва “маратона на United News, съвместен продукт на украинските телевизионни канали, които отразяват войната в Украйна”.
  • Това е становището на големи ИТ компании като Apple, който спират предоставяне на приложенията на RT и  Sputnik извън Русия и  затварят Apple Store за Русия.
  • Така действат и  платформите, също и тук. Мета (бивш Фейсбук), Туитър, Гугъл и YouTube са призовани към съдействие от министър-председателите на Полша, Естония, Литва и Латвия, в частност  “активно да спират акаунти, ангажирани с подбуждане или оправдаване на агресивни войни и разпространение на невярна информация, както и официалните профили на руски и беларуски правителствени институции, на държавните  контролирани медии и  на ръководството на тези страни, с молба да се ангажират по-тясно с местните инициативи за проверка на фактите и да предприемат незабавни мерки, включително чрез коригиране на съответните алгоритми, като по този начин помагат на потребителите да намерят надеждна информация.” Twitter е обявил, че всяка връзка, споделена от потребител,  към уебсайта на руска държавна медийна организация, автоматично ще получи етикет, предупреждаващ зрителите, че туитът води към уебсайт, свързан с руската държавна медия. Социалната мрежа планира да  намали видимостта  на това съдържание в целия сайт. Meta също е приложила алгоритмични ограничения към руските държавни медии.
  • Накрая, това е становището на Съвета на ЕС, който  на 2 март, днес, изменя Регламент (ЕС) № 833/2014,  както следва:
„Член 2е.
1. На операторите се забранява излъчването или предоставянето на възможност, улесняването или допринасяне по друг начин за излъчването на каквото и да е съдържание от юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, включително чрез предаване или разпространение чрез какъвто и да е способ, като кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения за споделяне на видеоклипове в интернет, независимо дали са нови или вече инсталирани.
2. Спира се срокът на действие на всички лицензии или разрешения за телевизионно и радиоразпръскване, издадени на юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение XV, както и на всички споразумения за пренос и разпространение, сключени с посочените лица, образувания или органи.“
Приложение XV
RT – Russia Today English
RT – Russia Today UK
RT – Russia Today Germany
RT – Russia Today France
RT- Russia Today Spanish
Sputnik
Мотивите на Съвета на ЕС: 

С цел да обоснове и подкрепи агресията си срещу Украйна, Руската федерация предприе продължителни и съгласувани пропагандни дейности, насочени към гражданското общество в Съюза и в съседните държави, като сериозно изопачава и манипулира фактите.

Тези пропагандни дейности се осъществяват чрез редица медии под постоянния пряк или непряк контрол на ръководството на Руската федерация. Подобни действия представляват съществена и пряка заплаха за обществения ред и сигурността на Съюза.

Споменатите медии са от съществено значение и допринасят за обосноваването на агресията срещу Украйна и за подкрепата на тази агресия, както и за дестабилизирането на съседните на Украйна държави.

Ограничението се отнася до каквото и да е съдържание, разпространено по какъвто и да е способ.

4

Съветът на ЕС е взел предвид, че намесата следва да бъде минималната възможна за постигане на целите и е записал изрично, че вън от пропагандата не се налагат ограничения за други дейности и “мерките не пречат на въпросните медии и техния персонал да извършват в Съюза   дейности, различни от излъчване, например изследвания и интервюта. По-специално, тези мерки не променят задължението за зачитане на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз, включително в Хартата на основните права, както и в конституциите на държавите членки, в рамките на съответното им приложно поле.”

По този въпрос – че намесата в съдържанието е крайна мярка и за необходимостта от  пропорционалност  – още в един мой текст от вчера, “Путин няма да спечели тази информационна война”.

Прието  е и Решение (ОВППС) 2022/351 на Съвета от 1 март 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

5

Този текст е неизчерпателен и очевидно е провокиран от фалшивия аргумент за всички гледни точки, когато говорим за медийна защита на агресор. Не много отдавна протестите у нас скандираха “Фашизмът не е мнение, фашизмът е престъпление”. Не всичко има право да бъде представено като гледна точка, не, има и незащитено от закона и ЕКПЧ слово. Правото не дава абсолютна защита на свободата на изразяване.

Не са информация, нито гледна точка фалшифицираните разкази на прокремълската пропагандна машина за зверства на Украйна към населението в Донбас или за използване на химически и други забранени оръжия срещу цивилни в Донбас.  Това е част от хибридната война.

6

Ограниченията на пропагандата трябва да се налагат не само от съдържание, което идва от оператор или , по – общо, субект под юрисдикцията на държава от Европейския съюз.

С не по-малка сила стои въпросът за програми, услуги, сайтове – съдържание, което идва от трети държави. В Конвенцията за трансгранична телевизия на Съвета на Европа има правна възможност, както в Директивата за аудиовизуални медийни услуги, за ограничения на препредаването, и националните регулатори могат да действат директно по отношение на програми под юрисдикция на   трети държави, ако това се наложи. Гражданите биха могли да сигнализират, ако смятат, че има подобни програми у нас.

Русия не е страна по Конвенцията за трансгранична телевизия на Съвета на Европа.

Решението на Съвета на ЕС от 1 март не се прилага за британската версия на RT. Update: Но британския регулатор Ofcom отне лицензията на  RT. Pегулаторът направи десетки анализи и вън от актовете на ЕС намери свои съдържателни основания за отнемането.

Не само правото на ЕС е основание за противодействие на хибридните заплахи.  На плоскостта на международното право заслужават внимание:

  • резолюцията на Общото събрание на ООН, осъждаща руската агресия срещу Украйна;
  • разследването за възможни военни престъпления, престъпления срещу човечеството или геноцид в Украйна, което започва Международният наказателен съд в Хага и за което съобщава прокурорът Карим Хан;
  • Украйна се обръща и към Международния съд, който е орган на ООН за разрешаване на спорове между държави, за да се установи, че Русия е използвала фалшив предлог за нахлуване в Украйна, и да бъде осъдена да заплати на Украйна причинените щети;
  • официалното искане на Съда за правата на човека до Русия да се въздържа от атаки срещу мирното население и граждански обекти в Украйна.

7

От последните думи имаме повод за коментар на  т.нар. ответни мерки на Русия.

Според сайта advanced-television.com  RT управлява няколко езикови телевизионни канала, докато Sputnik предоставя новинарски уебсайтове на 31 езика. RT излъчва на английски, испански, френски, арабски, немски и руски. Германия забрани немскоезичната услуга на RT по-рано през февруари.  RT се разпространява на около 22 спътника и претендира за обхват от потенциални 700 милиона души.

В отговор Русия обяви за нежелана германската обществена телевизия Deutsche Welle (DW)  в страната, отне акредитацията на кореспондентите на DW, бюрото  в Русия ще бъде затворено, а предаванията на немски език ще бъдат забранени за разпространение от  руската сателитна телевизия.

Да завърша с Эхо Москвы и независимата телевизия Дождь. Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы». Влезте на този адрес. Вижте съобщението за чуждестранните агенти.

Телеканал_Дождь,_«Эхо_Москвы»_-_2022-03-02_20.05.02

Тези мерки на Кремъл   не са противодействие срещу лъжата, а срещу  независимите гласове извън прокремълската медийна екосфера.   Това е разликата. Можем да сме сигурни, че този модел има почитатели и тук.

22 години без проф. Тончо Жечев

3ABBF14D-D430-4D06-8839-ABEC91C4B9BF

Да си спомним за проф. Тончо Жечев на днешната дата.

Макар хората да свързват проф. Жечев с история и теория на литературата, той беше юрист и известно време член на медийния регулатор в отговорното време на първоначалното издаване на лицензии.  Имаше важна роля по въпроса за  ценностите, на които трябва да отговаря медийното съдържание.

Нападнати екипи на БТВ по време на протестите, организирани от ПП Възраждане

По време на протестите, организирани от Възраждане, срещу въвеждането на зелените сертификати, са нападнати екипи на БТВ.  

Публикувана е Позиция на СЕМ:

13 Януари 2022 Относно посегателството върху екипа на БТВ

Съветът за електронни медии със загриженост отчита поредното посегателство срещу репортери по време на упражняване на професионалните им задължения.
Проявата на всяка физическа и вербална агресия срещу медиите е равнозначна на погазване на правото на информация на обществото.
СЕМ призовава към зачитане на личната неприкосновеност, свободата на журналистите и тяхното човешко достойнство. Съветът подчертава, че насилието над медиите е атака срещу постиженията на демокрацията.

Предстои избор на генерален директор на Българското национално радио

 СЕМ информира:

Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 13 октомври 2021 г., взе решение (по протокол), с което допуска до трети етап на обявената Процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио – изслушване, следните кандидати:

1. Милен Митев
2. Митко Димитров
3. Иво Тодоров

Изслушванията на допуснатите кандидати ще се проведат в поредност, съгласно входящия номер на заявлението за участие в процедурата, подадено в СЕМ:

25 октомври 2021 г.
10:00 ч. – 12:20 ч. – Милен Митев (вх. № РД-22 25-00-7/ 16.09.2021 г.)
14:30 ч. – 16:50 ч. – Митко Димитров (вх. № РД-22 25-00-9/ 16.09.2021 г.)

26 октомври 2021 г.
10:00 ч. – 12:20 ч.  – Иво Тодоров (вх. № РД-22 25-00-10/ 16.09.2021 г.)

Съветът за електронни медии не допуска до изслушване кандидатите Жени Гаджалова и Светослав Костов.

Съветът прие правила за изслушване на кандидатите, които са може да видите тук.

Правила за изслушване на кандидатите

27 октомври

Съветът за електронни медии избра Милен Митев.

СЕМ и изискванията за несъвместимост

Прессъобщение на КПКОНПИ от 19 август 2021 г.

С решение от 18.08.2021 г., е образувано производство за проверка на евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ с указ № 182/27.07.2021 г. на Президента на Републиката. Поводът за това е постъпил сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указа г-жа Момчилова е била едноличен собственик на капитала на „ПЛАН ЦЕ“ ЕООД, което е в противоречие с изричните забрани на Закона за радиото и телевизията /чл. 26 и чл. 27 от този закон/. В хода на проверката се изискват документи от Търговския регистър и от СЕМ. От Администрацията на Президента е изискана и декларацията на Соня Момчилова подадена при назначаването й. Съгласно чл. 28 от Закона за радиото и телевизията, преди встъпване в длъжност членовете на Съвета подписват такава декларация, в която потвърждават, че отговарят на изискванията на закона.

Ако сигналът е основателен и към момента на издаване на указа г-жа Момчилова е била собственик на капитала на търговско дружество, правомощие на Комисията е да установи с решение тази несъвместимост и да изпрати решението на органа по назначаването й за предприемане на съответни действия.

Прессъобщение на СЕМ от 29 септември 2021 г.

Във връзка със засиления журналистически интерес към оповестеното днес – 29 септември 2021 г., решение на КПКОНПИ, Съветът за електронни медии намира за необходимо да информира,че:

Г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5 август 2021 г. Към тази дата тя е заличена в Търговския регистър като собственик на капитала на търговско дружество. При встъпването си в длъжност г-жа Момчилова отговаря на изискванията, предвидени в Закона за радиото и телевизията, което е потвърдила с декларация за съответствие. Декларацията е достъпна на адрес: https://www.cem.bg/files/1628593438_s._momchilova-yoveva_-_zrt.pdf .

Съветът за електронни медии не е орган по назначаване на г-жа Соня Момчилова като член на СЕМ и не е компетентен да се произнася относно законосъобразността на указа на президента на републиката.

Прессъобщение на КПКОНПИ от 29 септември 2021 г.

По повод прессъобщение на Съвета за електронни медии от днес, 29.09.2021 г., Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:

Съгласно чл.13, ал.1, т. 5 от ЗПКОНПИ, Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването за предприемане на съответни действия.

С решението си КПКОНПИ установява дали е налице несъвместимост, като в случая с члена на СЕМ Соня Момчилова – Йовева, преценката е извършена към датата на издаване на Указа за назначаване – 27.07.2021 г.

Според прессъобщението на СЕМ, „г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5.08.2021 г.“

В хода на проверката на КПКОНПИ информация относно встъпване в длъжност е изискана от СЕМ, като с писмо от 23.08.2021 г. председателят на Съвета уведомява, че след издаването на Указ № 182/27.07.2021 г. на президента на Република България, „Съветът не е издавал никакви актове, в т.ч. споразумения, акт за встъпване или други, свързани с г-жа Момчилова – Йовева“.

Пълният текст на Решението на КПКОНПИ

*

Към кой момент следва да са изпълнени изискванията за несъвместимост  на членовете на СЕМ?

СЕМ се обръща към КПКОНПИ за прилагане на изискванията на закона.

КПКОНПИ сезира органа по избора или назначаването на члена на СЕМ за предприемане на съответни действия.

В отговор администрацията на президента  коментира, че Законът за радиото и телевизията прави разграничение между назначаването и встъпването в длъжност. При встъпването в длъжност Момчилова отговаря на всички изисквания.

ВАС: решението за предсрочното освобождаване на генералния директор на БНР Костов отговаря на закона

Днес стана известно решението на ВАС, тричленен състав/Соня Янкулова по жалбата на бившия генерален директор на БНР Костов срещу Решение №225 от 17.03.2021 г. на Административен съд София-област (АССО) по адм. дело №1141/2020 г.
С обжалваното решение съдът е отхвърлил жалбата му срещу Решение №РД-05-107 от 17.10.2019 г. на Съвета за електронни медии (СЕМ), с което на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) е прекратен предсрочно мандата му като ГД на Българското национално радио (БНР), считано от 18.10.2019 г., и е прекратен сключения договор за възлагане на управление на БНР.

Тук може да се види едно междинно състояние на делото след връщането в САС.

Приема се за изяснено от фактическа страна , че Българското национално радио притежава индивидуални лицензии №1-063-01 за доставяне на радиоуслуги чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на следните програми: Хоризонт, Х. Ботев, Радио Благоевград, Радио Бургас, Радио Варна, Радио Видин, Радио Пловдив, Радио София, Радио Стара Загора, Радио Шумен, БНР-Радио Кърджали. Съгласно индивидуална лицензия №1-063-01-01 доставчикът се задължава да доставя програма с наименование „Хоризонт“, с 24-часова продължителност, национален териториален обхват и програмни характеристики, свързани с изпълнението на определен обем предавания. Continue reading

RSF: Дълбоки, системни реформи за укрепване на независимостта на обществените медии

Организацията Репортери без граници (RSF) призовава  политическите сили в  българския парламент да извършат дълбоки, системни реформи за укрепване на независимостта на обществените медии, след като Българската национална телевизия (БНТ) наруши законовото си задължение да предоставя безпристрастно отразяване на кампанията за  парламентарни избори, проведени на 11 юли 2021 г.

ОРганизацията се позовава на доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изборите, според който  БНТ не е изпълнила задълженията си като обществена телевизия, давайки повече ефирно време на ГЕРБ – управляващата партия в България до миналия април. „По БНТ1  по време на сутрешните и вечерните новини в праймтайма  всички участници ползваха общо 28 минути, които до голяма степен бяха насочени към ГЕРБ (17 минути), предимно с положителен тон“, се казва в доклада на ОССЕ.

Неспособността на БНТ да спазва неутралитет и равенство в представянето на конкуриращите се политически партии се свързва директно с  допълнителните 10 милиона евро/20 милиона лева, които правителството на Борисов отпусна на БНТ.   “Някои от събеседниците на ОССЕ  възприемат това разпределение като награда за благоприятната редакционна политика“, се отбелязва в доклада – едва ли има някой, който не прави такава връзка.

Посочени са отново и уволненията или принудителното напускане на десетки служители при Кошлуков.

Репортери без граници вече внесе в правителството множество препоръки. Според експертите   независимостта на обществените медии трябва да бъде засилена чрез гарантиране на тяхната финансова независимост и по -голяма прозрачност на разходите и промяна на процедурата и критериите за избор, за да се гарантира, че в ръководствата се избират медийни специалисти без политически връзки.

В доклада за върховенството на правото, публикуван на 20 юли, Европейската комисия стигна до същия извод като Репортери без граници   по отношение на свободата на печата в България и критикува властите  за липсата на отговор на предложенията на  Репортери без граници, се казва още в  апела на организацията.

Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание – избори юли 2021

От сайта на медийния регулатор:

Специализиран мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание за парламентарния вот на 11.07.2021 г.


Линейни услуги

Специализираният мониторинг на аудио- и аудио-визуално съдържание на доставчиците на медийни услуги за отразяване на предизборната кампания за извънредните избори за 46 Народно събрание се осъществява, съгласно подписано Споразумение между СЕМ и ЦИК на 9 юни 2021 година. Мониторингът се основава на чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния Кодекс (ИК) във връзка с чл. 32, ал.1 , т. 22 от
Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).


В Споразумението са посочени радио- и телевизионните програми, както и заложените часови пояси за наблюдение, които не са ограничени, а се променят при актуализиране на съответната програмна схема и евентуално включване на агитационни материали и в друго програмно време.
Времевият дневен период на наблюдение е съобразен с програмните схеми на медиите и с препоръките на ОССЕ: в часовите пояси от 06:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 22:30 ч. за телевизионните програми и от 07:00 ч. до 11:00 ч. и от 17:00 ч. до 19:00 ч. за радиопрограмите. За програмите на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) се следи изпълнението на Споразуменията, сключени на основание чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс.

За извънредните избори на 11 юли 2021 г. се наблюдават 15 (петнадесет) програми на обществени доставчици на медийни услуги: 14 (четиринадесет) от тях се създават и предоставят за разпространение от националните обществени доставчици на медийни услуги Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), 1 (една) от Българска свободна медия ЕООД: БНТ 1; БНТ 2; БНТ4; ХОРИЗОНТ; ХРИСТО БОТЕВ; Радио Благоевград; Радио Бургас; Радио Варна; Радио Видин; Радио Пловдив; Радио София; Радио Стара Загора; Радио Шумен; БНР- Радио Кърджали; Българска свободна телевизия – БСТВ.

Наблюдението обхваща и 15 (петнадесет) програми на търговски доставчици на медийни услуги: 11 (единадесет) телевизионни и 4 (четири) радиопрограми: БТВ; НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ; NOVA NEWS (телевизия); BULGARIA ON AIR; ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА; СКАТ; БЪЛГАРИЯ 24; АЛФА ТВ/ALFA TV; ЕВРОКОМ; 7/8 TV; TV1; ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ; РАДИО ФОКУС СОФИЯ; бТВ Радио/ bTV Radio; РАДИО ВЕСЕЛИНА.

Специализираният мониторинг отчита както количествени (обеми времетраене), така и качествени параметри, включително участието на жените и мъжете в кампанията. Наблюдението e върху медийното поведение по време на предизборната кампания (от 11 юни до 9 юли 2021 г.), в деня за размисъл (10 юли) и в изборния ден (11 юли 2021).

Цели на наблюдението: Да се установи как доставчиците на медийни услуги отразяват предизборната кампания на политическите партии и коалиции от партии, независими кандидати, спазвайки нормите на ИК и ЗРТ в дейностите си по информиране на гражданите.

Методи на наблюдението: Регистриране, обобщение и анализ на работата на доставчиците в техните услуги и особеностите в представянето на политическите субекти, както и избраните жанрови форми – платени и безплатни.

Нелинейни услуги

СЕМ: нов генерален директор ще бъде избран на 27 октомври 2021

От сайта на медийния регулатор:

На 12.08.2021 г. на свое заседание, Съветът за електронни медии обяви процедура за избор на генерален директор на Българското национално радио.

Кандидатите могат да подават документи до 16 септември 2021 г. включително.

Изборът на нов генерален директор ще се състои на 27 октомври 2021 г.