Category Archives: Digital

ЕК издаде правила в помощ на прилагането на медийната директива

Днес беше оповестено, че Европейската комисия е приела  насоки, които ще помагат на държавите членки в прилагането на ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги.

Според съобщението, тези насоки предлагат практическо средство, чрез което да се гарантира насърчаването на европейските произведения в медийното съдържание, като по този начин се подкрепя културното многообразие и се предоставя по-богат избор за европейските потребители. Те ще спомогнат и за по-добрата защита на потребителите на платформи за видео по заявка и за споделяне на видеоклипове, и особено на непълнолетните лица, срещу вредно съдържание и изказвания, подбуждащи омраза.

Държавите  от ЕС трябва да транспонират ревизираната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното си законодателство до 19 септември 2020 г.

Въпреки че нямат задължителен характер, насоките следва да допринесат за нейното хармонизирано въвеждане и прилагане. Те представят вижданията на Комисията за това как да се използват конкретните понятия, за да се осигури съгласуваното прилагане на медийните правила във всички държави от ЕС.

За хармонизираното въвеждане – казва ЕК – и ги издава два месеца преди изтичането на срока.

За хармонизираното прилагане – да,  ще допринесат.

Така към Директива (ЕС) 2018/1808 вече имаме и  две приложения/ правила в две области, предвидени по директива и изработени от ЕК:

Tagged ,

Европейска  програма за  придобиване на умения

Европейската комисия публикува European Skills Agenda,   Европейска  програма за  придобиване на умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Програмата съдържа амбициозни  количествени цели за повишаване на квалификацията (подобряване на съществуващите умения) и преквалифициране (обучение на нови умения), които трябва да бъдат постигнати в следващите 5 години.

Посочените  12 полета на дейност трябва да  гарантират, че правото на обучение и образование през целия живот ще стане реалност в цяла Европа.

Изрично са предвидени умения, необходими за цифровия преход в най-широк смисъл.

TikTok: медия или средство за събиране на лични данни

Европейският съвет за защита на данните (EDPB)   ще създаде работна група за проучване на практиките за обработка и поверителност на   TikTok.

Този ход идва в отговор на искане на депутата от Европейския парламент  Мориц Кьорнер от Германия.   Кьорнер попита Европейската комисия дали се вземат мерки по отношение на TikTok, след като се появиха съобщения , че Съединените щати са започнали преглед по повод китайската компания, притежаваща TikTok.  Дали TikTok представлява риск за сигурността за ЕС или неговите държави-членки?

Преди два месеца холандската агенция за защита на данните обяви, че е започнала разследване на TikTok заради опасения  за поверителност на личните данни на децата;   подобно проучване вече е в ход в Обединеното кралство от юли 2019 г..Musical.ly, които бяха придобити от TikTok, се съгласиха да заплатят  глоба на Федералната комисия по търговия на САЩ, за да уредят твърденията , че компанията незаконно е събирала лична информация от деца.

Източник  Сomplianceweek

Междувременно в САЩ потребител на Reddit, bangorlol, публикува каталог на информацията, която TikTok взема от потребителите и изпраща обратно в Китай. TikTok използва почти всички възможности за събиране на данни, достъпни за разработчиците на мобилни приложения. Информацията, събрана от TikTok и изпращана в Китай, включва:

 •  Хардуер на телефона (тип процесор, идентификационни номера на хардуер, размери на екрана, dpi, използване на паметта, дисково пространство и т.н.);
 • Други приложения, които сте инсталирали (дори изтрити);
 • Всичко, свързано с мрежата (ip, локален ip, маршрутизатор mac, вашият mac, име на точка за достъп до wifi);
 • активиран GPS pinging, приблизително веднъж на всеки 30 секунди – това е активирано по подразбиране;

 TikTok копира данните от буферната памет. Чувствителните данни не трябва да се копират в буферната памет, тъй като други приложения имат достъп до тях.

Източник  privateinternetaccess.com 

Впрочем и други правят така – според arstechnica.com приложения на iOS четат данните от клипборда на потребителите, такива са

 • ABC News — com.abcnews.ABCNews
 • Al Jazeera English — ajenglishiphone
 • CBC News — ca.cbc.CBCNews
 • CBS News — com.H443NM7F8H.CBSNews
 • CNBC — com.nbcuni.cnbc.cnbcrtipad
 • Fox News — com.foxnews.foxnews
 • News Break — com.particlenews.newsbreak
 • New York Times — com.nytimes.NYTimes
 • NPR — org.npr.nprnews
 • ntv Nachrichten — de.n-tv.n-tvmobil
 • Reuters — com.thomsonreuters.Reuters
 • Russia Today — com.rt.RTNewsEnglish
 • Stern Nachrichten — de.grunerundjahr.sternneu
 • The Economist — com.economist.lamarr
 • The Huffington Post — com.huffingtonpost.HuffingtonPost
 • The Wall Street Journal — com.dowjones.WSJ.ipad
 • Vice News — com.vice.news.VICE-News

Tik Tok е казал, че няма повече да прави така.

Но – докато говорим за TikTok   :  компанията се присъедини през седмицата към кодекса на ЕС за противодействие на дезинформацията.

 

Австралия: съвместно регулиране с платформите

Австралийският орган за комуникации и медии (Australian Communications and Media Authority,  ACMA) иска цифровите платформи да работят заедно върху разработването на единен общ    кодекс за поведение за борба с дезинформацията.

ACMA насърчава платформите да обмислят единен  кодекс, който осигурява подходящи защити и средства за защита на австралийските потребители на цифрови платформи. Той очаква, че този кодекс ще бъде ориентиран към потребителите, лесно достъпен за обществеността и подходящ за целите на обществото ,  се казва в съобщение на регулатора.

Очаква се кодексът да обхване съображенията на платформите за това кои са качествените източници на новини и информация и как това се съобщава на потребителите.

Това е процес с доброволен характер, но ACMA  силно би насърчил всички цифрови платформи с присъствие в Австралия, независимо от техния размер, да подпишат кодекса за цялата индустрия, за да демонстрират своята ангажираност за справяне с дезинформацията.

Интересно е какво препоръчва регулаторът :

 • Препоръчва се “базиран на резултати кодекс”  – който ще изисква “стабилно” отчитане на резултатите от присъединилите си платформи.
 • Кодексът  трябва да включва “надежден, ефективен и достъпен режим за обработка на жалби”, за да се даде на потребителите на цифрови платформи свободен достъп до алтернативен процес на разрешаване на спорове.
 • Да бъде създаден представителен орган, който да контролира администрирането на кодекса. 
 • Кодексът да съдържа механизми за намаляване на въздействието на потенциално вредна дезинформация, като се стреми да защити потребителите.
 • Кодексът да предвиди овластяване на потребителите да идентифицират качествотото на новини и информация.
 • Кодексът да  засили прозрачността и отговорността за мерките за борба с дезинформацията.
 • Кодексът да предвиди ясното етикетиране на рекламите и спонсорираното съдържание или различен тип форматиране за ясно различаване на рекламите от новинарски статии и друга информация.

Според ACMA  платформите  могат да използват алгоритми за откриване на дезинформация, да използват независими услуги за проверка на фактите, да предвидят  мониторинг, осъществяван от хора,  а също маркиране или премахване на нарушения,  свързани със стандартите за съдържание, да предоставят известия за потребители, споделящи съдържание, нарушаващо стандартите,  и да премахват акаунти.

Във всички платформи трябва да има възможности потребителите да сигнализират за неправилна или вредна дезинформация.
“Платформите не трябва да бъдат арбитри на истината за онлайн информация. Но те имат отговорността да се справят с дезинформацията, разпространявана чрез  тях, и да помагат на хората да вземат надеждни решения относно достоверността на новини и информация”, казват от  ACMA.

Работата на регулатора е   да наблюдава процеса на разработване на кодекса и да следи  за адекватността на прилаганите мерки  от страна на платформите.

Съветът за електронни медии принципно трябва да извърши същото. По-общо погледнато (публикациите за Австралия са за съвместно регулиране конкретно за противодействие на дезинформацията) кодексите, които ще действат в държавите от ЕС, трябва да изпълняват четири условия  според  ревизията на медийната  директива с Директива (ЕС) 1808/2018 (макар те да не са специално формулирани за противодействие на дезинформацията) –   тези кодекси:

 • са такива, че са широко приети от основните заинтересовани страни в съответните държави членки;
 • включват ясно и недвусмислено поставени цели;
 • предвиждат редовно, прозрачно и независимо наблюдение и оценка на постигането на поставените цели; и
 • предвиждат средства за ефективното им спазване, включително ефективни и пропорционални санкции.

 

Две години прилагане на GDPR

Стана известно съобщение на ЕК COM(2020) 264 final “Защитата на данните като опора на овластяването на гражданите и подходът на ЕС към цифровия преход:  две години   прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR)”.

Комисията ще наблюдава  изпълнението   с оглед  предстоящия доклад за оценка през 2024 г. , евентуално за оценка и допълване на правната рамка . Държавите-членки следва да завършат привеждането  в съответствие на своите секторни закони с GDPR  и да съдействат за  свободното движение  на данни в рамките на ЕС.

 

Манипулирано видео, публикувано от Тръмп, свалено от FB и Twitter

От БиБиСи

Facebook и Twitter   премахнаха видео, публикувано от акаунта на президента Доналд Тръмп, което включва манипулирано видео на две малки деца, след като един от родителите на децата подаде жалба като носител на  авторско право. Twitter първо слага предупреждение  (“manipulated media” warning” ), но след получаване на жалбата премахва видеото.

Видеоклипът има  повече от 4 милиона гледания във Facebook (FB) и повече от 20 милиона гледания в Twitter (TWTR), преди да бъде свален.

Отстраненият вече клип е  подвеждаща редакция на видео, което  показва черно дете и бяло дете, тичащи да се прегърнат. Версията, публикувана в акаунта на Тръмп,   изглежда  сякаш едното дете бяга от другото дете. И надписът е “ужасено дете бяга от расистче”.

technology-53106029
Компанията, която представлява родителя –  собственик на този видеоклип – казва,  че
президентът няма разрешение да публикува видеоклипа и това  е ясен пример за нарушаване на авторски права.

Говорител на Тръмп казва, че това е смешно, това е пародия.

Facebook премахна част от рекламите в политическата кампания на президента Тръмп

Facebook премахна над 80 реклами, част от политическата кампания на президента Тръмп  в мрежата. Причината е  използване на изображения, свързани с нацизма: обърнат триъгълник,  използван за идентифициране на политически затворници в нацистките лагери на смъртта.  Медиите наричат изображението  ​​„скандален нацистки символ“. Наблюдатели оценяват  рекламите на Тръмп като пряка препратка към символите, използвани от нацистите.

Символите са били на главната страница на Тръмп, на страницата на  “Team Trump”  кампанията и   нa страницата на вицепрезидента Майк Пенс .

Нашата политика забранява използването на символа  за идентифициране на политически затворници без контекст, който осъжда или обсъжда символа“, казва Анди Стоун във Facebook.

Facebook последва  Twitter, който ограничи достъпа до  публикация на президента с призив към насилие  („когато плячкосването започне, стрелбата започва“).  Зукърбърг по този повод казва пред медиите, че няма такива възможности:  засега FB просто може да премахва съдържанието, което противоречи на стандартите на общността, но намерението е да се разшири спектърът от реакции.

Тръмп отговори на хода на Twitter с  правен акт, целящ налагане на ограничения на социалните мрежи, който от своя страна беше атакуван пред съда като противоконституционен.

Цифровият данък и перспективата за търговска война

Ако не се постигне многостранно международно споразумение за данъчно облагане на големите цифрови компании, това може да предизвика опасна търговска война, заяви   Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,  цитирана от БНР.

Франция, Италия и Обединеното кралство готвят  т.нар. цифров данък  за  техническите гиганти, много от които са базирани в САЩ компании.  

Вашингтон обяви, че засега се оттегля от преговорите. Франция заяви, че ще продължи напред с плана си  за налагане на цифров данък  на национално ниво, докато Италия и Обединеното кралство заявиха, че остават ангажирани да намерят “глобално решение”.

Европейската комисия заяви, че ще обсъжда общата си политика по темата.  Държавите и  Комисията са готови да възобновят дискусиите за цифров данък на равнище ЕС.  Същевременно говорител на ЕК казва: “Ние искаме да насърчим САЩ да се върнат към масата за преговори”,  “Продължаваме да подкрепяме глобалния подход и сме готови да излезем с европейско предложение, ако дискусиите в ОИСР не са успешни”.

Още от Политико

COVID -19: проследяване на контакти в Обединеното кралство

В Европа са налице няколко проекта на платформи за проследяване на контакти в опит да се ограничи разпространението на Covid-19.

Националната здравна служба на Обединеното кралство е създала приложение за проследяване, базирано на Bluetooth. То събира анонимна информация и предупреждава, когато в близост има заразено лице.  Когато двама души (тоест мобилните им телефони) са близо един до друг за дълъг период от време, това се регистрира и позволява да се изпраща сигнал на хората, ако някой   в близък контакт с тях   е с диагностициран коронавирус.

Би Би Си информира, че  Обединеното кралство ще изостави настоящото си приложение за проследяване на контакти в полза на приложение, базирано на технология, изградена от Apple и Google.  То ще бъде децентрализирано, като съхранява данни на телефоните на хората, вместо   на държавни сървъри.

И  приложението на ОК, и моделът Google / Apple разчитат на Bluetooth сигнали, за да установят близост на лицата. Това е проста идея, но  сложна и технически трудна за реализиране,  тъй като се влияе силно от средата.

2020 Специален доклад 301

В изпълнение на Търговския закон от 1974 г. американското правителство публикува доклад  – т.нар. Доклад 301 – за наличието на адекватна и ефективна защита на правата  на интелектуалната собственост по света – в държавите-търговски партньори на САЩ.

През пролетта е публикуван   Доклад 301 за 2020 година (2020 Special 301 Report on Intellectual Property Rights).

Както в Доклад 301 за 2019 година България не е в Priority Watch List или в Watch List.

Тази година няма държава от ЕС в Priority Watch List,  а в  Watch List от ЕС е само Румъния.