Tag Archives: Ирландия

Ирландия, О’Брайън: медиен магнат и държавна банка

Катрин Мърфи, независим депутат в Ирландия, говори в парламента за връзката между медийния магнат Денис О’Брайън, и Bank Resolution Corporation (IBRC), бивша Anglo-Irish Bank. Тя информира за специални условия, договорени от О’Брайън (нисък лихвен процент). Тъй като IBRC е държавна собственост, според Мърфи  ирландците са субсидирали О’Брайън   и  това “ не е незначителен въпрос ”.

О’Брайън иска от съда и на 21 май получава забрана за  публикуване на информацията, изнесена от Мърфи. Той твърди още, че информацията е открадната.

Обществената  RTÉ е възпрепятствана със съдебен акт (injunction) да излъчи подробности относно  отношенията на О’Брайън с IBRC.

RTÉ и Тhe Irish Times оспорват забраната.  Съдът изяснява,  че медиите все пак могат да отразяват информацията от Катрин Мърфи.

Гардиън   нарича  О’Брайън “собственик на по-голямата част от медиите на Ирландия”,  а според първите реакции Денис О’Брайън “прави възможното да ограничава и останалите медии, които не контролира”. Той  притежава Communicorp група, която включва  радиостанции. Independent News & Media (INM), която  се контролира от О’Брайън,   е собственик  на печатни издания (the Irish Independent, the Irish Daily Star, Sunday World). О’Брайън  притежава и телеком –   Digicel .

Медиен магнат и държавна банка.

И забрана за публикуване.

Напомня  Пеевски и използването на публичния ресурс в КТБ. Подобна е и активността по отношение на публикациите, засягащи  финансовия сектор.

*

Българската връзка:

Компания Мedia Maker Limited, регистрирана на 9 април 2014,  трябваше да поеме собствеността на НБМГ Холдинг на Ирена Кръстева. Патрик Халпени, собственик и представляващ на тази нова компания,   участва в ръководните органи на групата Communicorp до 2013, когато е освободен.

За замяната на Кръстева с Халпени не се говори повече –  освен в началото преди година . В регистъра като собственик на НБМГ стои името на Ирена Кръстева:

Списък на подадените декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /08.05.2015 г./

*

Историята за разкритията по отношение на банковите дела на  О’Брайън е в развитие.

Tagged

Ирландия въвежда нови правила за медийната собственост

Държавата, в която един голям собственик на медии доминира – и той не е Мърдок – реши най-после да въведе правила за медийните концентрации, пише The Guardian.

Големият е  Денис О”Брайън, с една трета от компанията Independent News & Media (INM), издаваща двата най-големи вестника, и участие в компанията Communicorp,  чрез която притежава две радиомрежи –  Today FM и Newstalk.  Същият, който дълги години работи с Халпени. Същият, който щеше да купува медиите на Пеевски. Светът на големите е малък.

Изготвени са правила, които до края на януари са предложени за обществена консултация. Те се отнасят само до контрола върху сливанията и придобиванията и не засягат случаите, в които увеличаването на влиянието е резултат от собствена дейност.

Ще се прилагат по отношение на всички медии – печат, радио и телевизия, интернет медии. Най-важният нов елемент е тестът за обществена значимост (Public Value Test), въведен вече в Обединеното кралство и други държави от ЕС,  тъй като “нежелателно е да се допуска определен медиен бизнес или лице да притежава прекомерно голям интерес  в един сектор или в различни сектори на медиите в държавата”, още в  Irish Times.

 

 

Tagged ,