Tag Archives: BBC

iplayer: тест за обществена значимост на услугите на обществените медии

В Обединеното кралство всяка нова услуга преминава през тест за съответствие с обществената мисия от две части. През тест преминават и исканията за съществени промени.  Британският регулатор е поискал от обществената телевизия Би Би Си да проведе тест за обществена значимост (PIT), за да позволи публично разглеждане на промените в услугата  iPlayer на BBC.

Би Би Си отговаря, че планираните за 2018 и 2019 г. промени не са „съществени“ и следователно не изискват оценка. Регулаторът настоява, че оценка е необходима и иска Би Би Си да представи дългосрочна стратегия за трансформиране на услугата iPlayer, вкл. за  ефектите върху всички заинтересовани страни.  Обществената телевизия представя исканата стратегия.

Сега е ред на регулатора да прецени дали  цената на предложената промяна от гледна точка на значението на услугата – и в резултат регулаторът има три опции – положително решение (Би Би Си може да извърши промяната на iPlayer), отрицателно решение или положително решение с условия.

Регулаторът открива обществена консултация.

В методологическо отношение Би  Би Си използва количествен и качествен анализ за проучване както на нагласите на аудиторията, така и икономическите ефекти и влиянието върху конкуренцията.  Съпътстващи анализи, на които се основава стратегията:

В заключение:

Новите и съществено променяните услуги на обществените медии в ЕС трябва да отговарят на мисията на обществените медии и да се финансират – ако отговарят на мисията – адекватно, не повече и не по-малко.

iplayer  е такъв пример, тест се проведе например  и когато Би Би Си 3 премина от наземно към онлайн разпространение.

Сега да се върнем в родината.

Как точно се вземат решенията за нови услуги или съществени промени в съществуващите услуги? На базата на каква точно информация БНТ2  промени лицензията си – и СЕМ разреши промените –  просто защото това е един от последните примери, иначе може да се пита и за други програми и услуги.

Вярно, законът не изисква тест за обществена значимост на услугите. И все пак – изисква се обосновка, защото за тези услуги се разходва обществен ресурс – държавен бюджет.

Идват избори за генерални директори в двете обществени медии – може някой кандидат да запише в концепцията си, че ще работи за съответствие  мисия – бюджет и за модернизиране на правната рамка.

 

Tagged ,

Бъдещето на BBC: обществена консултация за ревизия на Хартата

Днес е публикувана обществена консултация за ревизия на Кралската Харта, основен документ за BBC, British Broadcasting Corporation.

Консултацията е открита от днес до 8 октомври 2015 г. Консултационният документ се публикува от името на правителството.

Дейностите на ВВС са насочени към

устойчиво развитие на гражданското общество;
насърчаване на образованието и обучението;
стимулиране на творчеството и  върховите постижения в културата;
представляване на гражданите, регионите и общностите;
свързване на държавата със света;
използване на новите комуникационни технологии и услуги в полза на обществото.

Ще се обсъждат услугите, обхвата на дейностите, влиянието върху пазара, финансирането, управлението, правилата.

По оценка на експерти правителството не само смята, че ВВС е твърде голяма медия, но и не харесва програмите й. Поради което аргументира намаляване на размера, обхвата на услугите и мисията на ВВС.

В други коментари на сайта на медийния проект на LSE се твърди, че има данни за безпрецедентна заплаха срещу бъдещето на ВВС.

Tagged ,

Обединено кралство: финансирането на БиБиСи

Финансирането на обществените радио и телевизия чрез такси от аудиторията продължава да среща проблеми. Става все по-трудно размерът на таксата да се актуализира, вземането да се събира, а и да има ясен възглед за кои медийни услуги се заплаща и кои са задължените лица. Все пак изследванията показват, че в Обединеното кралство засега 53 на сто от гражданите   са съгласни финансирането да продължава да се осъществява   чрез такси.

Стана ясно, че терминът такса вече се разглежда като данък, без връзка с установяване на получаването на услугата.

От години BBC предлага зрители, които гледат телевизия онлайн чрез видео по заявка via BBC iPlayer, да плащат както тези, които следят линейните тв услуги (обикновените програми по програмна схема) – независимо как се разпространяват. Таксата в момента е 146 британски лири годишно (400 лева), става дума за около 500 000 души – или общо над 70 милиона бр. лири могат да се събират само от тези зрители.

Днес отново се поставя въпросът за задължените лица, защото вече 4.5 милиона такси няма да бъдат платени по силата на освобождаването поради възраст (над 75 години) – което означава, че  вече над 650 милиона бр. лири годишно не влизат в бюджета на ВВС, защото услугата за възрастните хора е без такса.

С промяната на демографската ситуация финансирането намалява. На призива да поеме своята отговорност  ВВС отговаря с план за икономии и съкращава 1000 души. И отново поставя въпроса за разширяване на задължените лица, като  започнат да плащат потребителите на VOD онлайн.

Откъде идват и за какво отиват средствата за ВВС.

 

Tagged ,

Обединено кралство: обществена телевизия: оценка на въздействието

Обществената телевизия в Обединеното кралство работи за предоставяне на  качествено съдържание срещу общественото финансиране (best value for money). И обосновава политиката си към отделните услуги в съответствие с тази цел, като се провежда  предварителна оценка (Public Value Test), включително оценка за въздействието върху пазара (Market Impact Assessment (MIA).

ВВС предлага  да се прекрати разпространението на ВВС3 чрез спектър и програмата да се разпространява онлайн, BBC iPlayer  да се промени и да предоставя не само catch-up, но и друго съдържание.

За да бъдат одобрени промените, днес ВВС Trust обявява началото на предварителната оценка (PVT).

 Pегулаторът е обявил обществена консултация за оценката на въздействието върху пазара (MIA).

Като говорим за бъдещето на обществените медии.

Tagged ,

Обединено кралство: BBC3 минава онлайн

Обществената телевизия в Обединеното кралство е дефинирала задача да предоставя по най-добър начин качествено съдържание срещу общественото финансиране (best value for money). Онлайн, интерактивните и мултимедийните услуги стават постоянен и значим   елемент от обществената мисия на ВВС . Отчита  се големия успех на ВВС Online и  продължава линията към развитие на присъствието на обществената телевизия онлайн.

Новината в тази област е, че на  3 декември е постъпило предложение да се прекрати наземното разпространение на програмата ВВС3  и тя да продължи да се разпространява само онлайн. В съобщението от март 2014 се казва, че по този начин се спестяват 50 милиона паунда годишно, от тях 30 милиона ще се използват за ВВС One, а използваните честоти се пренасочват за детската СВВС и ВВС One+.

Програмата се запазва, но ще се разпространява онлайн,  ще се преструктурира и постепенно ще се променя пропорцията между линейна и нелинейна услуга (съдържание по заявка).

За да се реализира този план, в Обединеното кралство задължително се провежда предварителна оценка (Public Value Test), включително оценка за въздействието върху пазара (Market Impact Assessment (MIA) по методология, съгласувана между регулатора Ofcom u управлението на ВВС. Обществената консултация е част от този процес. По време на проведената обществена консултация за бъдещето на програмата   265 000 души са подкрепили петиция срещу прекратяването на ВВС3.

Когато говорим за модели, образци и тенденции за обществените телевизии в цифровото време:  грижа за парите на данъкоплатеца, постоянна промяна и задължителна предварителна и съпътстваща оценка.

 

 

 

Tagged , , , , ,